รีเซต

'พุทรา' ในทะเลทรายยักษ์ ช่วยชาวบ้านซินเจียง 'เลิกจน'

'พุทรา' ในทะเลทรายยักษ์ ช่วยชาวบ้านซินเจียง 'เลิกจน'
Xinhua
27 ธันวาคม 2563 ( 11:26 )
152
'พุทรา' ในทะเลทรายยักษ์ ช่วยชาวบ้านซินเจียง 'เลิกจน'

อุรุมชี, 27 ธ.ค. (ซินหัว) -- เหล่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับ "ทากลามากัน" (Taklamakan) ทะเลผืนใหญ่ที่สุดของจีน ได้หลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้นด้วยการเพาะปลูก "พุทรา" ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

 

หมู่บ้านอารื่อซี (Arix) ตั้งอยู่ชายขอบทะเลทรายทากลามากันในอำเภอเช่อเลย ภูมิภาคเหอเถียนของซินเจียง มีสภาพแวดล้อมย่ำแย่เนื่องจากถูกพายุทรายพัดถล่มบ่อยครั้งและขาดแคลนที่ดินเพาะปลูก ซึ่งสร้างความท้าทายต่อการพัฒนาการเกษตรท้องถิ่น

 

ปี 2009 หมู่บ้านอารื่อซีเริ่มสร้างแนวต้นไม้ป้องกันลมและเพาะปลูกข้าวสาลี สามปีต่อมาชาวบ้านเริ่มเพาะปลูกพุทราแดงหลังจากแนวต้นไม้ป้องกันลมเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น กอปรกับการปลูกข้าวสาลีช่วยปรับปรุงคุณภาพดินบางส่วน

 

ปัจจุบันหมู่บ้านอารื่อซีได้เพาะปลูกพุทรา 5,707 หมู่ (ราว 2,377 ไร่) ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเป็นผืนดินที่ถูกกู้คืนจากทะเลทราย โดยอุตสาหกรรมพุทราช่วยเพิ่มรายได้และลดความยากจน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น 5 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง