จีนเสนอตั้งเวทีเจรจาพหุภาคี ลดความตึงเครียด 'อ่าวอาหรับ'

จีนเสนอตั้งเวทีเจรจาพหุภาคี ลดความตึงเครียด 'อ่าวอาหรับ'
Xinhua Thai
21 ตุลาคม 2563 ( 15:59 )
49
จีนเสนอตั้งเวทีเจรจาพหุภาคี ลดความตึงเครียด 'อ่าวอาหรับ'

เมื่อวันอังคาร (20 ต.ค.) หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ประจำภูมิภาคอ่าวอาหรับ เสนอการจัดตั้งเวทีเจรจาระดับพหุภาคีสำหรับภูมิภาคอ่าวอาหรับ

เพื่อส่งเสริมการผ่อนคลายความตึงเครียดภายใต้หลักการปกป้องข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านหวังชี้ว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอ่าวอาหรับได้บ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง จึงเรียกร้องสมาชิกคณะมนตรีฯ และกลุ่มประเทศในภูมิภาคร่วมแสวงหากุญแจสู่สันติภาพด้วยความจริงใจและปรารถนาดี รวมถึงตอบรับปณิธานของประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้คนในภูมิภาคอย่างแข็งขันหวังผลักดันข้อเสนอ 3 ประการ ได้แก่ การยึดมั่นหลักนิติธรรมเพื่อสร้างอ่าวอาหรับที่มีสันติภาพ การยึดมั่นความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อสร้างอ่าวอาหรับที่มีความมั่นคง และการสนับสนุนความเป็นธรรมและความยุติธรรมเพื่อสร้างอ่าวอาหรับที่มีเสถียรภาพหวังกล่าวว่ากลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับนั้นเป็นเพื่อนและพันธมิตรที่ดีของจีน

พร้อมแสดงความเต็มใจจะทำงานร่วมกับทุกประเทศในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อมีส่วนส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไป ตลอดจนร่วมสร้าง "โอเอซิสแห่งความมั่นคง" สำหรับภูมิภาคอ่าวอาหรับอนึ่ง การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ริเริ่มจัดขึ้นโดยรัสเซีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีฯ ประจำเดือนตุลาคม โดยมีเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเป็นเจ้าภาพ และมีตัวแทนประเทศสมาชิกอื่นๆ เข้าร่วม ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอ่าวอาหรับ และอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง