รีเซต

นักวิทย์นิวซีแลนด์ศึกษา 'สำเนียง' เสียงร้องของ 'โลมา'

นักวิทย์นิวซีแลนด์ศึกษา 'สำเนียง' เสียงร้องของ 'โลมา'
Xinhua
11 มีนาคม 2567 ( 21:03 )
18
นักวิทย์นิวซีแลนด์ศึกษา 'สำเนียง' เสียงร้องของ 'โลมา'

(แฟ้มภาพซินหัว : โลมาปากขวดที่อาณาจักรมหาสมุทรโพไซดอน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาในนครฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 15 ส.ค. 2017)[/caption]เวลลิงตัน, 11 มี.ค. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแมสซีย์และมหาวิทยาลัยโอทาโกของนิวซีแลนด์ ค้นพบว่า "โลมาปากขวด" ของสองแหล่งที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ส่งเสียงร้องแตกต่างกันในด้านรูปแบบ ระยะเวลา และระดับเสียง ตามสำเนียงของภูมิภาคผลการศึกษาที่เผยแพร่ผ่านวารสารนิวซีแลนด์ เจอร์นัล ออฟ ซูโลจี (New Zealand Journal of Zoology) เมื่อวันจันทร์ (11 มี.ค.) ระบุว่าโลมาเป็นสัตว์สังคมที่ใช้เสียงสื่อสาร นำทาง และหาอาหาร โดยการส่งเสียงร้องต่างกันพบได้ในประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางน้ำชนิดพันธุ์อื่นๆ ทั่วโลกเป้าหมายของการวิจัยนี้คืออธิบายลักษณะการส่งเสียงร้องของโลมา และเปรียบเทียบการส่งเสียงร้องระหว่างประชากรโลมาปากขวดสองกลุ่มในนิวซีแลนด์ รวมถึงเปรียบเทียบกับการส่งเสียงร้องของประชากรโลมาจากทั่วโลกด้วยอนึ่ง การศึกษานี้มอบหลักเกณฑ์สำหรับการวิจัยในอนาคตแก่ผู้วิจัยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ในการสื่อสารทางเสียงของโลมา โดยจุดแตกต่างสำคัญที่การศึกษานี้ค้นพบคือรูปแบบ ระยะเวลา และย่านความถี่ของการส่งเสียงร้อง โดยคลื่นเสียงร้องได้รับอิทธิพลจากสถานที่ ไม่ใช่ขนาดของฝูงหรือการมีอยู่ของโลมายังโตไม่เต็มวัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง