รีเซต

‘ชาวยะลา’ ซื้อสินค้าจำเป็น หลังจังหวัดออกประกาศป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

‘ชาวยะลา’ ซื้อสินค้าจำเป็น หลังจังหวัดออกประกาศป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
มติชน
28 มีนาคม 2563 ( 12:24 )
167
‘ชาวยะลา’ ซื้อสินค้าจำเป็น หลังจังหวัดออกประกาศป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 จังหวัดยะลา ได้ออกประกาศเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายพื้นที่ในวงกว้าง จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา  ให้ดำเนินการปิดศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา ยกเว้น ธนาคาร ร้านขายยาหรือเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดบริการเฉพาะจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภค) สำหรับธนาคารให้งดให้บริการเฉพาะวันที่ 28 มีนาคม 2563 ดำเนินการปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ยะลายกเว้น ส่วนที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภคที่จำเบ็นต่อการดำรงชีวิต  ให้รถโดยสารประจำทาง งดเดินรถรับ–ส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่จ.ยะลา เป็นจุดต้นทางหรือปลายทางเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ให้ใช้มาตรการป้องกันและคัดกรองผู้เข้ารับบริการให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารสุขกำหนด โดยจ้ดให้มีเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเครื่องหมายเว้นระยะ การเข้าคิวซื้อชำระหรือการเข้ารับบริการต่างๆ อย่างน้อย 1 เมตร โดยควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้มีความแออัด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ บรรยากาศที่ห้างแฟมิลี่ ไฮเปอร์มาร์ท อ.เมือง จ.ยะลา ห้างจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ขนาดใหญ่ในพื้นที่ ประชาชนเดินทางมาตั้งแต่เช้า เข้าคิว เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเพื่อในไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งทางห้างได้เตรียมสินค้าไว้เพียงพอสำหรับประชาชน โดยทางห้างไม่ได้ปิดบริการตามประกาศของจังหวัด เนื่องจากเป็นห้างที่จำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

นายชัยณรงค์ แช่จิว ผู้จัดการ ห้างแฟมิลี่ ไฮเปอร์มาร์ท เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการออกประกาศจากจังหวัดยะลา ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายน้อยลง เพราะทุกคนให้ความร่วมมือกับทางราชการ ซึ่งก่อนหน้านี้ ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประชาชนแห่ซื้อสินค้าจำนวนมาก  สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ที่ประชาชนซื้อ จะเป็นสินค้าที่จำเป็น บะหมี่ น้ำมัน ข้าวสาร น้ำดื่ม และนม ส่วนสินค้าที่ขาดแคลนไม่เพียงพอ จะเป็นประเภทน้ำมันพืช ทางห้างได้จำกัดครอบครัวละ 3 ขวด ส่วนบะหมี่ในพื้นที่ ที่หมดเร็ว จะเป็นบะหมี่ที่มีเครื่องหมายฮาลาล ยืนยันทางห้างมีสินค้าอุปโภค-บริโภคเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้า ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกกับประกาศปิดเมือง พยายามมีสติ ในแต่ละวันประชาชนน้อยลงกว่าปกติ เนื่องจากมีข่าวให้เก็บตัวที่บ้าน ซื้อของเท่าที่จำเป็น ตามที่รัฐบาลออกประกาศ ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางห้างมีสินค้ามีเพียงพอ สินค้าใดที่ขาด มีการทดแทนกันได้

ขณะที่บรรยากาศที่บริษัท สหยะลาขนส่ง จำกัด เส้นทางเดินรถ ยะลา-หาดใหญ่ ,ยะลา-นราธิวาส, ยะลา-เบตง รถโดยสารประจำทางจอดเรียงรายหยุดเดินรถ ตามประกาศของจังหวัด มีการติดป้ายประกาศหยุดเดินรถ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานกาาร์จะคลี่คลาย เจ้าของบริษัทได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำความสะอาด ฉีดยาฆ่าเชื้อสถานีขนส่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง