รีเซต

'รมว.ยุติธรรม' ล่องเหนือลุยแก้หนี้ โชว์ไกล่เกลี่ยออนไลน์ไกลถึงอเมริกาให้'สาวตาก'ทำงานต่างแดน

'รมว.ยุติธรรม' ล่องเหนือลุยแก้หนี้ โชว์ไกล่เกลี่ยออนไลน์ไกลถึงอเมริกาให้'สาวตาก'ทำงานต่างแดน
มติชน
19 มิถุนายน 2565 ( 17:56 )
47
'รมว.ยุติธรรม' ล่องเหนือลุยแก้หนี้ โชว์ไกล่เกลี่ยออนไลน์ไกลถึงอเมริกาให้'สาวตาก'ทำงานต่างแดน

‘รมว.ยุติธรรม’ ล่องเหนือแก้หนี้ โชว์ไกล่เกลี่ยออนไลน์ไกลถึงอเมริกา ให้’สาวตาก’ทำงานต่างแดน กยศ.งดยึดทรัพย์- ขยายเวลาผ่อน ‘หนุ่มลำพูน’เฮได้ลดดอกเบี้ยเกือบล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จ.ตาก มีการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จ.ตาก โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ น.ส.ยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และประชาชนร่วมงานจำนวนมากจนแน่นงาน โดยก่อนเข้างานมีการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด

 

นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดงานว่า ดีใจที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 29 โดยมีเป้าหมายประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ 3,976 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 354 ล้านบาท โดยงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 28 ครั้งที่ผ่านมา ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 19,197 ราย ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 1,586 ล้านบาท ผู้ที่ไม่ได้มาไกล่เกลี่ยในวันนี้ก็อาจจะไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องทั่วประเทศที่มี 910 แห่ง ผู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 3,176 คน และสำนักงานบังคับคดีช่วยไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง 117 แห่ง แต่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเช่นในงานนี้ ตนอยากให้ทุกท่านช่วยกันชวนลูกหนี้มาไกล่เกลี่ย และทำการบ้านให้ดีว่ากู้เท่าไรเหลือเท่าไร ขอให้ใช้สิทธิให้เต็มที่

 

จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายจากคดีอาญา 475,500 บาท มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 12 ศูนย์ และร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง โดยรายแรกเป็นการไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นชาวจ.ตากไปทำงานที่อเมริกา เป็นหนี้ กยศ.140,000 บาท โดยเจรจาขอผ่อนเดือนละ 3,000 บาท ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง รายต่อมา เป็นหนี้ กยศ.หลังฟ้อง 450,000 บาท อยู่ในขั้นตอนยึดทรัพย์ โดยก่อนหน้านี้ผ่อนเดือนละ 12,000 บาท โดยผลการเจรจาให้งดยึดทรัพย์ขยายระยะเวลาผ่อนให้ผ่อน 6 ปี งวดละ 4,000 บาท และอีกรายเป็นหนี้ กยศ. 103,000 บาท ผลการเจรจา กยศ. ลดให้ 45,000 บาท เหลือ 54,000 บาท ให้ผ่อนอีก 132 งวดงวดละ 400 บาท

 

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ และคณะ ได้เดินทางด้วยรถยนต์มายัง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.ลำพูน เพื่อเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จ.ลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นางทัศนีย์ เปาอินทน์ อธิบดีกรมบังคับคดี นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยก่อนเข้างานมีการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยจ.ลำพูน มีเป้าหมายประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ 5,139ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 492 ล้านบาท

 

 

จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายจากคดีอาญา มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง โดยรายแรก เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินเงินกู้คงเหลือ 1,032,184.13 บาท ดอกเบี้ยค้างทั้งหมด 966,100.11 บาท รวมทั้งสิ้น 1,998,284.24 บาท ผลการเจรจา ได้ลดดอกเบี้ย 958,284.24 บาท อนุมัติปิดบัญชี 1,040,000.00 บาทและถอนการบังคับคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง