รีเซต

นรา-ชาวพุทธตักบาตรเวียนเทียน New Normal ที่แรกในไทย

นรา-ชาวพุทธตักบาตรเวียนเทียน New Normal ที่แรกในไทย
77ข่าวเด็ด
5 กรกฎาคม 2563 ( 04:44 )
28
นรา-ชาวพุทธตักบาตรเวียนเทียน New Normal ที่แรกในไทย


ชาวพุทธนราฯตักบาตร ก่อนเวียนเทียนเช้าที่แรกในประเทศ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
วันนี้ ( 5 ก.ค. 63) เวลา 07.00 น.ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 500 คนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดเขานาคา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยให้พุทธศาสนิกชนนำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จากนั้นประธานในพิธีและผู้แทนถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ต่อด้วยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้จำนวน 3 รอบในช่วงเวลา 08.30 น.ซึ่งถือเป็นการเวียนเทียนก่อนวัดอื่นๆในประเทศไทย ทั้งนี้สืบเนื่องจากเป็นการสร้างความปลอดภัยจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

created by dji camera


ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 5 -10 กรกฎาคม 2563 โดยจัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ และจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลุกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น อีกทั้งได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติสร้างคุณความดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยสืบไป

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม