รีเซต

เปิด 22 หุ้น ESG Rating AAA ใน SET 100

เปิด 22 หุ้น ESG Rating AAA ใน SET 100
ทันหุ้น
28 พฤศจิกายน 2566 ( 17:29 )
47
เปิด 22 หุ้น ESG Rating AAA ใน SET 100

#บลพาย #ทันหุ้น - Pi Security แนะนำรายชื่อ 'หุ้นรักษ์โลก' ใน SET100 ที่ได้ 'ESG Rating AAA' ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดสำหรับสายหุ้นที่เน้นความยั่งยืน

 

หุ้นที่ได้ ESG หมายถึง มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ของธุรกิจ ประกอบในการตัดสินใจลงทุน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ โดยธุรกิจที่มี ESG ที่ดีจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของการเติบโตในระยะยาว

 

หุ้น ESG AAA บล.พาย มองว่าช่วยลดความเสี่ยงในระยะยาว และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง