รีเซต

ผู้เชี่ยวชาญชี้จีนคุ้มครอง 'มรดกวัฒนธรรมขงจื่อ' อย่างดี

ผู้เชี่ยวชาญชี้จีนคุ้มครอง 'มรดกวัฒนธรรมขงจื่อ' อย่างดี
Xinhua
28 กันยายน 2565 ( 10:50 )
24
ผู้เชี่ยวชาญชี้จีนคุ้มครอง 'มรดกวัฒนธรรมขงจื่อ' อย่างดี

จี่หนาน, 27 ก.ย. (ซินหัว) -- คณะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเข้าร่วมการสัมมนาด้านการคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรมในเมืองชวีฟู่ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน เผยว่ารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของจีนต่างให้ความสำคัญกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมขงจื่อทั่วประเทศ

การสัมมนาข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมหนีซานว่าด้วยอารยธรรมโลก (Nishan Forum on World Civilizations) ซึ่งเริ่มต้นวันอังคาร (27 ก.ย.) ในเมืองชวีฟู่ บ้านเกิดของขงจื่อเสิ่นหยาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสถาปัตยกรรม สังกัดมหาวิทยาลัยตงหนานของจีน กล่าวว่าปัจจุบันสาธารณชนสามารถเข้าถึงมรดกทางวัฒนธรรมขงจื่อเกือบร้อยละ 70 แล้ว โดยจีนมีมรดกทางวัฒนธรรมขงจื่อมากกว่า 1,000 รายการ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นวัด 327 แห่ง และสำนักลัทธิ 144 แห่งอนึ่ง ขงจื่อ (551-479 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักการศึกษาและนักคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมจีนหลายรุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง