รีเซต

ระยะเฝ้าระวัง 2-4 สัปดาห์ หลังสงกรานต์ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง

ระยะเฝ้าระวัง 2-4 สัปดาห์ หลังสงกรานต์ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง
TNN ช่อง16
19 เมษายน 2565 ( 13:46 )
44
ระยะเฝ้าระวัง 2-4 สัปดาห์ หลังสงกรานต์ยอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง

วันนี้ ( 19 เม.ย. 65 )นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทยขณะนี้ผู้ติดเชื้อทั้งจากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และ ATK ลดลง แต่แนวโน้มผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต มีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อจำนวนมากช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนสงกรานต์ ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีโรคเรื้อรังประจำตัว ฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม หลังสงกรานต์จึงยังต้องรณรงค์ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้ 80% และเร่งฉีดวัควีนให้เด็กนักเรียนก่อนเปิดเทอมหรือเริ่มเปิดเทอม 

นอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป 2-4 สัปดาห์ เพราะมีโอกาสเกิดคลัสเตอร์ต่างๆ ได้ ภาพรวมผู้ติดเชื้อ ป่วยหนักและเสียชีวิต ยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ ซึ่งหากมีการป้องกันควบคุมที่ดี หลังสงกรานต์จะมีผู้ติดเชื้อลดลง การแพร่ไปสู่กลุ่ม 607 จะลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ แนะนำการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังกลุ่มเสี่ยงสูง 3 มาตรการ คือ 1.หลังเดินทางกลับจากสงกรานต์หรือรวมกลุ่มทำกิจกรรม ให้สังเกตอาการตนเอง 5 - 7 วัน หากมีอาการป่วย เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก การรับรสและกลิ่นไม่ดี ให้ตรวจ ATK 2.หลีกเลี่ยงการพบกับคนจำนวนมาก หากต้องพบผู้อื่นให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และ 3.ทำงานที่บ้าน (Work From Home) 5-7 วัน ร่วมกับการดูแลตนเองให้ปลอดจากการติดเชื้อ และมาตรการ 2U คือ Universal Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา และ Universal Vaccination ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม จะช่วยให้หลังสงกรานต์ปลอดภัย ไม่มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยปอดอักเสบเพิ่มขึ้น


ภาพจาก : AFP


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง