TrueID

วธ. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้ถึง 6 ก.ค.

วธ. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้ถึง 6 ก.ค.
มติชน
29 มิถุนายน 2563 ( 15:25 )
83
วธ. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้ถึง 6 ก.ค.
วธ. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้ถึง 6 ก.ค.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.2563 โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วม ว่า เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2563  วธ. โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -6กรกฎาคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา และจะได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัด ในวันศุกร์ที่3  กรกฎาคม  โดยมีหน่วยงานในวธ.เป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ดังนี้1 กรมการศาสนา ที่วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง และวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน 2. กรมศิลปากร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร 3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง

 

 

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า 4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร 6. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน 7. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดเสมียนนารี เขตหลักสี่ 8. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ 9. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร และในการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของวธ.

 

” ในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา โดยการจัดกิจกรรมทุกประเภทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค”นายอิทธิพล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง