รีเซต

ฟรีวีซ่าไทย-จีน! คาดมีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยปีนี้ประมาณ 6-7 ล้านคน

ฟรีวีซ่าไทย-จีน! คาดมีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยปีนี้ประมาณ 6-7 ล้านคน
TNN ช่อง16
29 มกราคม 2567 ( 10:52 )
30
ฟรีวีซ่าไทย-จีน! คาดมีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยปีนี้ประมาณ 6-7 ล้านคน

ธุรกิจการท่องเที่ยวขานรับ "ฟรีวีซ่าไทย-จีน" เริ่มวันที่ 1 มี.ค.นี้ คาดช่วยกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยปีนี้ประมาณ 6-7 ล้านคน


นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยถึงการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ วีซ่าฟรี ระหว่างไทย-จีน ว่า ขณะนี้เริ่มมีบริษัทท่องเที่ยวในประเทศจีนสอบถามถึงรายละเอียดมายังผู้ประกอบการไทยแล้ว เพื่อเตรียมวางแผนทำทัวร์แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน


โดยขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพื่อรองรับการยกเว้นวีซ่าไทยและจีนแบบถาวรที่จะเริ่มวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดมาตรการที่ไทยให้วีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวจีนพอดี จะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์กับธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอีกด้วย


สำหรับมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย ในปี 2567 ประมาณ 6-7 ล้านคน แต่หากจะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 ล้านคน รัฐบาลต้องสนับสนุนเรื่องการเดินทาง โดยเฉพาะเร่งประสานงานเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ หากทำได้ตามเป้า เชื่อว่าจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจท่องเที่ยวสูงขึ้นตามไปด้วย


อย่างไรก็ตาม การยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่าง 2 ประเทศยังมีประเด็นที่ต้องระวัง โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การวางระบบขนส่งระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองให้เชื่อมต่อกัน เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวกระจุกตัว และต้องยกระดับการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในอนาคตด้วยเงื่อนไขฟรีวีซ่าไทย-จีน


จะยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีน ในการเดินทางเข้า ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และเมื่อรวมการเดินทางหลายๆครั้งภายในห้วงเวลา 180 วัน ระยะเวลาในการพำนักรวมกันต้องไม่เกิน 90 วัน ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง


แฟ้มภาพ TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง