รีเซต

กัมพูชาเปิดประชุม 'รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน' ครั้งที่ 54

กัมพูชาเปิดประชุม 'รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน' ครั้งที่ 54
Xinhua
16 กันยายน 2565 ( 10:47 )
30
กัมพูชาเปิดประชุม 'รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน' ครั้งที่ 54

พนมเปญ, 15 ก.ย. (ซินหัว) -- การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชาเมื่อวันพุธ (14 ก.ย.) เพื่อหารือความคืบหน้าของการบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจ การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก และประเด็นอื่นๆ

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวในพิธีเปิดการประชุมฯ ว่าอาเซียนควรเดินหน้าให้ความสำคัญกับการรักษาระบบการค้าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม กระบวนการโลกาภิวัตน์ กลไกพหุภาคี การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน และการต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้า ขณะทั่วโลกกำลังเผชิญนานาอุปสรรคในการพัฒนาอาเซียนควรทุ่มเทความสนใจสู่การรับมือทิศทางใหม่ของโครงการการค้าโลก รวมถึงประเด็นใหม่ๆ เช่น ราคาน้ำมันพุ่งสูง อัตราเงินเฟ้อระดับสูง สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดใหญ่ และอื่นๆ ขณะเดียวกันควรร่วมกันทำงานและยกระดับการจัดตั้งกรอบการค้าระหว่างประเทศระดับโลกที่โปร่งใส เสมอภาค และเอื้อประโยชน์ทุกประเทศฮุนเซนชี้ว่าอาเซียนได้ทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อสร้างภูมิภาคอาเซียนให้เป็นตลาดเดี่ยวและฐานการผลิต ผ่านการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนตามกฎหมายระหว่างประเทศและระบบการค้าพหุภาคี ซึ่งความพยายามเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการพัฒนาอาเซียนในทุกภาคส่วนด้าน ปาน สรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา กล่าวว่ากัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี 2022 จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่น ในยุคหลังโรคระบาดใหญ่"กัมพูชามุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนและพันธมิตรการพัฒนาอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาอาเซียนให้เป็นภูมิภาคสำคัญสำหรับการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ผ่านการสร้างประโยชน์สูงสุดจากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่ โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)" สรศักดิ์กล่าวอนึ่ง กลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วยบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง