รีเซต

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารกลางวันส่งถึงบ้าน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารกลางวันส่งถึงบ้าน
77ข่าวเด็ด
14 พฤษภาคม 2563 ( 22:33 )
78
ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารกลางวันส่งถึงบ้าน

 

เชียงราย- ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ พร้อมเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารกลางวัน พร้อม Army Delivery ส่งถึงบ้าน ”

 

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วยคุณสุรภี คุณยศยิ่ง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.37 ,กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.,ฉก.ม.๒ และ ร.๑๗ พัน ๓ ในพระองค์ฯ จัดชุด “Army Delivery” ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด, มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย


สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด) จังหวัดเชียงราย โดยชุด“Army Delivery” นำอาหาร น้ำดื่ม ส่งถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน(ชุมชนประตูเชียงใหม่ และชุมชนดอยเขาควาย) “Army Delivery” บริการตัดผมฟรี(ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์) และ “Army Delivery”

 

เสนารักษ์เดินเท้าทำการรักษาพยาบาลขั้นต้นและคัดกรองผู้เข้ารับอาหารกล่อง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙ ) ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย และส่วนหนึ่งดำเนินการแจกจ่าย ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย รวมจำนวน ๕๐๐ ชุด เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

 

ผลการปฏิบัติ : มีประชาชนเข้ารับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จำนวน ๕๐๐ คน โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรับฟังเพื่อนำแนวทางที่ได้แนะนำไปปฏิบัติและขยายผลไปในพื้นที่ชุมชน ครอบครัว และคนที่รู้จักต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือย่างดียิ่ง…
“ ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง