มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธา แจกอาหารน้ำดื่มหน้ากาก

มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธา แจกอาหารน้ำดื่มหน้ากาก
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 06:26 )
21
มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธา แจกอาหารน้ำดื่มหน้ากาก

เชียงราย-“มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน นำข้าวกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากผ้า แจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙”

เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๗/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.๓๗ (๒) /รอง ผบ.ศบภ. มทบ.๓๗(๒)/รอง ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ พร้อมด้วย พ.อ. ปรัษฐา ครามะคำ หก.กกร.มทบ.๓๗/หน.ฝกร.ศบภ.มทบ.๓๗/หน.ฝยน.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ และเทศบาลนครเชียงราย เข้าพื้นที่ดำเนินการโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ โดยทำการแจกจ่ายอาหารมื้อกลางวัน,น้ำดื่ม และหน้ากากผ้า แก่ประชาชนชุมห้วยปลากั้ง ณ อาคารพบโชคคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จว.ช.ร. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว หน่วยได้ดำเนินการปฏิบัติเป็นวันที่สิบ โดยดำเนินการและบูรณาการร่วมมือกับ ส่วนราชการ, ภาคเอกชน ใน พื้นที่ จว.ช.ร. ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย ในการสนับสนุนหน้ากากอนามัย, นายภานุวัธน์ วงษ์ศรีพิสันต์ เจ้าของร้านโสด SING พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธา ดำเนินการสนับสนุนจัดทำอาหารกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง เข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกทั้ง หน่วยได้ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่มารับข้าวกล่อง ได้รับทราบถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาด และการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย ชป.กร.มทบ.๓๗
ผลการปฏิบัติ : มีประชาชนเข้ารับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรับฟังเพื่อนำแนวทางที่ได้แนะนำไปปฏิบัติและขยายผลไปในพื้นที่ชุมชน ครอบครัว และคนที่รู้จักต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือย่างดียิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง