รีเซต

ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หามาตรการคุ้มครองบุคลากรด่านหน้า-อาสาสมัคร

ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หามาตรการคุ้มครองบุคลากรด่านหน้า-อาสาสมัคร
มติชน
17 สิงหาคม 2564 ( 14:48 )
28
ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หามาตรการคุ้มครองบุคลากรด่านหน้า-อาสาสมัคร

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว โดยเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อแยกการจัดการโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่/โรคติดต่ออุบัติซ้ำที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ เพื่อให้สาระของกฎหมายมีความสอดคล้องกับการดำเนินการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินโรคระบาดมากยิ่งขึ้น และต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ทั้งนี้ ครม.เห็นชอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดต่อไป โดยหามาตรการคุ้มครองบุคลากรทางสาธารณสุขด่านหน้า และอาสาสมัครที่ทำงานไปตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง