TrueID

GCAP กำไรทรุด65.8%

GCAP กำไรทรุด65.8%
TNN ช่อง16
5 สิงหาคม 2563 ( 10:29 )
75
GCAP กำไรทรุด65.8%

นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 25623 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 7.71 ล้านบาท ลดลง 14.85 ล้านบาท หรือลดลง 65.8% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 8.58 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง 3.81 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายขาย และบริหารที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มยอดปล่อยสินเชื่อ เช่น ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าบุคลากร คำที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายกฎหมาย เป็นต้น

ขณะที่ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามแนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

บริษัทมีรายได้รวม 84.16 ล้านบาท ลดลง 5.74 ล้นบาท หรือลดลง 6.4% โดยมีปัจจัยหลักมาจาก การลดลงของรายได้จากสิทธิเรียกร้องภายได้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินจำนวน 4.38 ล้านบาท เนื่องจากปล่อยสินเชื่อลดลงในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

  เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง