รีเซต

เส้นใยถักทอชีวิต สร้างคุณค่าจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของ 'ชนเผ่าหว่า'

เส้นใยถักทอชีวิต สร้างคุณค่าจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของ 'ชนเผ่าหว่า'
Xinhua
21 ธันวาคม 2563 ( 14:57 )
108
เส้นใยถักทอชีวิต สร้างคุณค่าจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของ 'ชนเผ่าหว่า'

ซีเหมิง, 21 ธ.ค. (ซินหัว) -- ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาลท้องถิ่นของอำเภอปกครองตนเองซีเหมิง กลุ่มชาติพันธุ์หว่า (ว้า) ทำให้การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ชาวบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์หว่าได้อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของตน

 

บริษัทด้านวัฒนธรรมหลายแห่งรวมถึง "ซีเหมิง อิมเพรสชัน" (Ximeng Impression) ในหมู่บ้านหยางลั่ว ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้เช่นกัน พวกเขาเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเรียนรู้เทคนิคการทอผ้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าทอมือที่หลากหลาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง