รีเซต

การค้า 'เซี่ยเหมิน' กับ 'กลุ่มประเทศบริกส์' ขยายตัว 20.7%

การค้า 'เซี่ยเหมิน' กับ 'กลุ่มประเทศบริกส์' ขยายตัว 20.7%
Xinhua
23 สิงหาคม 2565 ( 19:30 )
26
การค้า 'เซี่ยเหมิน' กับ 'กลุ่มประเทศบริกส์' ขยายตัว 20.7%

เซี่ยเหมิน, 23 ส.ค. (ซินหัว) -- ศุลกากรนครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน เผยมูลค่าการค้าสินค้าของเซี่ยเหมินกับกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) อยู่ที่ 4.79 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.53 แสนล้านบาท) ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยบริกส์ซึ่งเป็นตัวย่อของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้

 

มูลค่าการส่งออกของเซี่ยเหมินกับกลุ่มประเทศบริกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 อยู่ที่ 1.53 หมื่นล้านหยวน (ราว 8.08 หมื่นล้านบาท) ส่วนมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 อยู่ที่ 3.26 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.72 แสนล้านบาท) เมื่อเทียบปีต่อปีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเซี่ยเหมินกับรัสเซีย แอฟริกาใต้ และบราซิล อยู่ที่ 1.48 หมื่นล้านหยวน (ราว 7.81 หมื่นล้านบาท) 7.3 พันล้านหยวน (ราว 3.85 หมื่นล้านบาท) และ 1.57 หมื่นล้านหยวน (ราว 8.29 หมื่นล้านบาท) ในเดือนมกราคม-กรกฎาคม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.8 ร้อยละ 25.4 และร้อยละ 23.3 ตามลำดับ เมื่อเทียบปีต่อปีอนึ่ง สินค้านำเข้าหลักในช่วงเวลาข้างต้น ได้แก่ แร่โลหะ แร่หนัก สินค้าเกษตร ถ่านหิน และลิกไนต์ ขณะการส่งออกส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง