รีเซต

ผบ.ทรภ.3 ติดตามการปฏิบัติงานชุดตรวจการณ์และสกัดกั้นลอบเข้าเมืองโดยผิดกม.ชายแดนพื้นที่ระนอง

ผบ.ทรภ.3 ติดตามการปฏิบัติงานชุดตรวจการณ์และสกัดกั้นลอบเข้าเมืองโดยผิดกม.ชายแดนพื้นที่ระนอง
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 09:21 )
19
ผบ.ทรภ.3 ติดตามการปฏิบัติงานชุดตรวจการณ์และสกัดกั้นลอบเข้าเมืองโดยผิดกม.ชายแดนพื้นที่ระนอง

วันพุธที่ 6 มกราคม จ.ระนอง พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 พร้อมฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่จ.ระนอง ของหน่วยงานในทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 3 ในพื้นที่จังหวัดระนอง และทำการตรวจความพร้อมของชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ซึ่งได้รับการเพิ่มเติมกำลังมาจากกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นการเสริมขีดความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ในการลาดตระเวนตรวจการณ์และสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวช่องทางธรรมชาติ โดยตลอดของร่องน้ำกระบุรี จ.ระนอง

 

 

ซึ่งการเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและทุ่มเทแรงงายแรงใจ เพื่อปกป้องพรหมแดนทางทะเลของไทย ให้มีความปลอดภัยมั่นคง ทั้งจากภัยคุกคามด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) จากประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง