รีเซต

บี. บราวน์ ผุดศูนย์บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ เสริมศักยภาพระบบสุขภาพของประเทศไทย

บี. บราวน์ ผุดศูนย์บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ เสริมศักยภาพระบบสุขภาพของประเทศไทย
TNN ช่อง16
21 กรกฎาคม 2565 ( 18:04 )
39
บี. บราวน์ ผุดศูนย์บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ เสริมศักยภาพระบบสุขภาพของประเทศไทย

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “องค์การอนามัยโลกระบุว่าประมาณ 50% ของเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือไม่เต็มศักยภาพ และไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ระบบสาธารณสุขที่จะสามารถดูแลความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของผู้คนได้ดังเช่นในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีระบบการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง แม้ว่าการดูแลและซ่อมเครื่องมือแพทย์บางขั้นตอนสามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเอง แต่สำหรับการซ่อมบำรุงทางเทคนิคในหลายกรณีจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง  บี. บราวน์ ที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพของผู้คนด้วยนวัตกรรมและบริการด้านการซ่อมบำรุงคุณภาพสูงของบริษัท  จากการมีศูนย์ซ่อมบำรุงเชิงเทคนิคตั้งอยู่ในประเทศไทยจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการด้านการซ่อมบำรุง และยกระดับประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตรด้วย


ขณะเดียวกัน ยังมุ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยยกระดับการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกป้องและรักษาสุขภาพของผู้คนอีกด้วย อาทิ โครงการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลแบบไร้กระดาษ (Paperless) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ของโรงพยาบาลเพื่อเปิดดูในระบบหรือพิมพ์ออกมาได้ทันที ลดความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องเดินไปดูข้อมูลหน้าเครื่อง และโครงการพัฒนาระบบผสานข้อมูล (Data Collection) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเอื้อให้โรงพยาบาลสามารถผสานข้อมูลระหว่างเครื่องมือแพทย์ของต่างบริษัทเข้าด้วยกันได้ ส่งผลให้การทำงานของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสะดวกและรวดเร็วขึ้น


นายถนอมศักดิ์ โชติช่วง ผู้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จุดแข็งของเราคือ ทีมวิศวกรที่มีทักษะพร้อม และศูนย์ซ่อมบำรุงที่มีการจัดพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะระบบการติดตามสถานะการซ่อมบำรุงที่ทันสมัยช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างวางใจ ทั้งนี้มากไปกว่าความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ทีมงานของเรายังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการให้บริการร่วมกับลูกค้าอยู่เสมอ โดยล่าสุดกำลังดำเนินการลงทุนด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Power System เพื่อช่วยลดระยะเวลาการส่งซ่อมไปต่างประเทศ เพราะเราเข้าใจดีว่าเครื่องมือแพทย์นั้นมีแต่ความเร่งด่วนในการใช้งาน”


สำหรับ B. Braun Technical Service Center คือศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์และเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดที่พร้อมช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายทั้งจากในและนอกกรุงเทพมหานคร ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่นี้พร้อมช่วยดูแลนวัตกรรมเพื่อการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่เครือข่ายสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด (Surgical Treatment Devices) อาทิ ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและกระดูกสันหลัง (Orthopedic and Spine Surgeries) และเครื่องมือแพทย์โรคไต อาทิ เครื่องฟอกไต (Dialysis Machine) และเครื่องฟอกเลือดด้วยไตเทียม (Hemodialysis Machine) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 โซลูชั่นมาตรฐานยุโรป ของ บี. บราวน์ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Hospital Care), ด้านการรักษาด้วยการผ่าตัด (Aesculap หรือเอสคูเลป) และด้านการรักษาโรคไตโดยเฉพาะ (Avitum หรืออวิตุม)


ทีมวิศวกรของ B. Braun Technical Service Center คือกลุ่มผู้มีประสบการณ์ทำงานสายโรงพยาบาลหรือเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งล้วนได้รับการรับรองว่าผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับสินค้าทุกรายการของบี. บราวน์ จากสำนักงานใหญ่ ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลและซ่อมบำรุงที่ตอบโจทย์พัฒนาการของเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ ศูนย์ซ่อมบำรุงใหม่ของ บี. บราวน์ ใช้เฉพาะอะไหล่แท้และอะไหล่ใหม่มือหนึ่งของ บี. บราวน์ เท่านั้น และมีการใช้ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 62353 สำหรับเครื่องซ่อมหรือเครื่องใช้งานแล้ว และมาตรฐาน IEC60601 สำหรับเครื่องใหม่ (หรือตามประเภทของเครื่อง) จึงทำให้พันธมิตรมั่นใจได้ว่าเครื่องมือแพทย์จะมีมาตรฐาน เที่ยงตรง และมีคุณภาพการใช้งานในระดับสูงอยู่เสมอ


ข้อมูลจาก : บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพจาก : PR บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง