รีเซต

คลังแจง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ลงทะเบียนได้ทั้งครอบครัว

คลังแจง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ลงทะเบียนได้ทั้งครอบครัว
TNN ช่อง16
9 กันยายน 2565 ( 00:00 )
52
คลังแจง “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ลงทะเบียนได้ทั้งครอบครัว

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า การเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งถือเป็นวันที่สี่ของการลงทะเบียนแล้วนั้น มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 6,657,136 ราย โดยผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5,097,333 ราย และผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 1,559,803 ราย และใครที่ยังไม่ได้สมัคร สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

ทั้งนี้หลังจากเปิดรับลงทะเบียน พบว่า ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางประเด็น จึงขอชี้แจงว่า ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ ระบุ สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี/ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกัน ลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยา หากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา 

ส่วนการลงทะเบียน หากมีการบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูล โดยกรณีกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง จะต้องลงทะเบียนใหม่ 

สำหรับผู้ลงทะเบียน ที่มีครอบครัว ต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย โดยมีการลงลายมือชื่อของผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และ/หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และนำแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้เลือกไว้ให้แล้วเสร็จในวันสุดท้ายที่รับลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งห้ามทำหาย 

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือขอให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด เริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 65

โดยหากการลงทะเบียนสมบูรณ์ ผู้ลงทะเบียนต้องรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป ซึ่งจะประกาศช่วงเดือนมกราคม 2566 ส่วนถ้าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ จะต้องไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง