รีเซต

หมอยงเก็บข้อมูล ‘คนติดโควิดซ้ำ’ ชวนตอบแบบสอบถาม

หมอยงเก็บข้อมูล ‘คนติดโควิดซ้ำ’ ชวนตอบแบบสอบถาม
TNN ช่อง16
8 สิงหาคม 2565 ( 07:13 )
45
หมอยงเก็บข้อมูล ‘คนติดโควิดซ้ำ’ ชวนตอบแบบสอบถาม

วันนี้ (8 ส.ค.65) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า 

“โรคโควิด-19 เมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก 

ยง ภู่วรวรรณ  8 สิงหาคม 2565

ทางศูนย์ฯ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการติดเชื้อซ้ำของโรคโควิด-19 โดยจัดทำแบบสอบถามนี้ขึ้น เพื่อเก็บข้อมูล ในรายละเอียด ของผู้ที่ติดเชื้อซ้ำ โควิด 19  จะรวบรวมข้อมูล การฉีดวัคซีนก่อนและหลังการติดเชื้อ จนมาท่านติดเชื้อซ้ำ หรือติดเชื้อ 2 ครั้ง รวมทั้งความรุนแรงของโรค เพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ และผลที่เกิดขึ้น ของการติดเชื้อซ้ำ โควิด-19 ในบุคคลทั่วไป โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

ผลการศึกษาวิจัยจะนำไปเผยแพร่ในภาพรวม โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จึงขอความร่วมมือผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และติดเชื้อซ้ำ ด้วยความสมัครใจ ช่วยตอบแบบสอบถามในกูเกิลฟอร์ม”

ก่อนหน้านั้น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิดซ้ำโดยระบุว่า กรณี "โควิด-19" เมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก โดยทั่วไปการเป็นซ้ำ มักจะเกิดขึ้นหลัง 3 เดือนไปแล้ว แต่ก็มีหลายคน เป็นซ้ำแบบมีอาการและตรวจพบชัดเจนตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป การเป็นซ้ำพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 

จากการศึกษาของเราที่ศูนย์จุฬาฯ ในผู้ป่วยที่ยืนยันหลักฐานว่าเป็นซ้ำ ครั้งที่ 2 ประมาณ 40 คน การเป็นครั้งที่ 2 มีทั้งที่มีอาการมากกว่า และมีอาการน้อยกว่า แต่ส่วนใหญ่ จะมีอาการน้อยกว่า 

และการรักษาในกรณีที่เป็นซ้ำ ส่วนใหญ่รักษาตามอาการ ในการเป็นครั้งแรกเกือบทั้งหมดได้รับยาต้านไวรัส favipiravir และเมื่อเป็นครั้งที่ 2 ไม่มีใครที่มีอาการหนัก หรือปอดบวม จนระดับออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเลย 

อาจจะเป็นเพราะว่าระบบภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นทั้งวัคซีน และการติดเชื้อช่วยลดความรุนแรง และมีหลายรายติดเชื้อแล้วยังได้รับวัคซีนอีก ทำให้การเป็นซ้ำครั้งที่ 2 ความรุนแรง ถึงขั้นรุนแรงมากน้อยลงอย่างมาก

ตามคำจำกัดความของการเป็นซ้ำ ส่วนใหญ่จะให้ระยะห่างจากการเป็นครั้งแรกกับครั้งที่ 2 ห่างกัน 3 เดือน

โรคนี้จึงคล้ายกับโรคทางเดินหายใจทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดทั่วไป ที่เป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีก ดังนั้นในผู้ป่วยที่เคยเป็นแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีนในระยะเวลาที่เหมาะสม

เรากำหนดไว้ว่าถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม เมื่อติดเชื้อ ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีก 1 ครั้ง ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังติดเชื้อวันแรก

ถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วครบ 2 เข็มหรือมากกว่า แล้วติดเชื้อ การติดเชื้อจะเปรียบเสมือนเป็นการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ภูมิต้านทานจากกระตุ้นได้ดี 

ดังนั้นจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นหลังติดเชื้อ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ติดเชื้ออีก 1 ครั้ง เพื่อรักษาระดับภูมิต้านทานให้คงสูงอยู่ลดการติดเชื้อซ้ำ.


ข้อมูลจาก  :  ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ภาพจาก  :  AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง