พ่อเมืองนราฯ แจงโควิดระบาด ไม่หนักอย่างที่คิด

พ่อเมืองนราฯ แจงโควิดระบาด ไม่หนักอย่างที่คิด
TNN ช่อง16
6 เมษายน 2564 ( 20:05 )
30
พ่อเมืองนราฯ แจงโควิดระบาด ไม่หนักอย่างที่คิด

วันนี้( 6 เม.ย.64) ที่ห้อประชุมชั้น 5 ศาลากลาง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส และนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ สสจ.นราธิวาส ได้ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยภาพรวมในพื้นที่ จ.นราธิวาส หลังจากเกิดเหตุแพร่ระบาดภายในเรือนจำนราธิวาส เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา


โดยนายเจษฎา ผวจ.นราธิวาส ได้ถือโอกาสแถลงข่าวเป็นคนแรก โดยสรุปมีใจความว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรับทราบปัญหาและวางมาตรการรับมือ เพื่อให้เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในวงจำกัด ด้วยการวางแนวทางหลักๆไว้ 2 ประการ คือ 

1.การใช้เรือนจำนราธิวาสเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ จำนวน 200 คน และทางจังหวัดได้จัดเตรียม LQ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ไว้รองรับผู้ป่วยจำนวน 150 คน 

หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดได้ 

2. ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จะใช้ LQ ศูนย์บำบัดยาเสพติดของ จ.นราธิวาส เป็นสถานที่กักตัว หากพ้นกำหนด 14 วัน จะส่งตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่นราธิวาสไม่หนักอย่างที่คิด เราไม่มีมาตรการปิดจังหวัดเหมือนในช่วงที่ผ่านมา ส่วนกิจกรรมต่างๆนับจากนี้จะมีการพิจารณาเป็นงานๆจะชะลอหรือเลื่อนการจัดตามความเหมาะสม


ด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ สสจ.นราธิวาส แถลงว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส รู้รายแรกเมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 พบเจ้าหน้าที่ชายที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ อายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อยหอบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 64 เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีน้ำมูก ในวันที่ 24 มีนาคม 64 และในวันที่ 1 เมษายน 64 มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส จึงเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลพบว่าติดเชื้อ COVID 19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

Time line ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในเรือนจำนราธิวาส วันที่ 26 - 27 มีนาคม 64 ไปทำกิจธุระที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสอบสวนโรคทั้งหมด และจากการตรวจหาชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบเชื้อไวรัสโควิด 19 ในผู้ต้องขัง จำนวน 93 ราย ไม่แสดงอาการ 91 ราย อาการปานกลาง 1 ราย อาการรุนแรง 1 ราย โดยกลุ่มไม่แสดงอาการทั้งหมด 91 รายนั้นได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม ส่วนอาการปานกลางและรุนแรงเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ราย  ไม่มีอาการ 23 ราย กลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำกลุ่มนี้มีจำนวนทั้งหมด 96 คน พบติดมีอาการเล็กน้อย 1 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ทั้ง 24 ราย ซึ่งได้ติดตามผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงของจำนวนทั้ง 24 รายแล้ว และได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เดินทางไปในจังหวัดนั้น ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร แลนครราชสีมา กลุ่มนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดกลุ่มที่เดินทางร่วมกิจกรรมที่นราธิวาสที่เป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำไปร่วมงาน 8 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ต้องขัง 4 รายและเจ้าหน้าที่เรือนจำ 1 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนชาวนราธิวาสอย่าได้วิตกกังวล ไม่ตื่นตระหนกแต่ขอให้ทุกคนตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID 19 อย่างเคร่งครัด เราเชื่อว่าในเวลา 28 วัน เราสามารถควบคุมไวรัสโควิดให้อยู่ในวงจำกัดได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง