รีเซต

ญี่ปุ่นคาด 'ประชากร' ลดเหลือ 87 ล้านคน ในปี 2070

ญี่ปุ่นคาด 'ประชากร' ลดเหลือ 87 ล้านคน ในปี 2070
Xinhua
27 เมษายน 2566 ( 15:30 )
122
ญี่ปุ่นคาด 'ประชากร' ลดเหลือ 87 ล้านคน ในปี 2070

โตเกียว, 27 เม.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (26 เม.ย.) สถาบันวิจัยประชากรและประกันสังคมแห่งชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์จำนวนประชากรญี่ปุ่นอยู่ที่ 87 ล้านคนภายในปี 2070 ลดลงร้อยละ 30 จากปี 2020สถาบันฯ คาดการณ์จำนวนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 33.67 ล้านคนในปี 2070 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.7 ของประชากรทั้งหมด หลังจากเพิ่มสูงสุดอยู่ที่ 39.53 ล้านคนในปี 2043 และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมพุ่งสูงขึ้นขณะเดียวกัน มีการคาดการณ์จำนวนชาวต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาและแรงงานที่อาศัยในญี่ปุ่นนานกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 9.39 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของประชากรในปี 2070 ส่วนจำนวนประชากรวัยทำงานหรือผู้มีอายุ 15-64 ปี จะลดลงอย่างรวดเร็วจาก 75.9 ล้านคนในปี 2020 มาอยู่ที่ 45.35 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของประชากร แม้มีชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าประเทศเพิ่มขึ้นสถาบันฯ เสริมว่าจำนวนประชากร 126.15 ล้านคนเมื่อนับถึงปี 2020 จะลดต่ำกว่าเกณฑ์ 100 ล้านคนในปี 2056 โดยจำนวนการเกิดซึ่งลดต่ำกว่า 800,000 ในปี 2022 มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่า 500,000 คนในปี 2059อนึ่ง สถาบันฯ เผยแพร่รายงานการคาดการณ์จำนวนประชากรระยะ 50 ปี เฉลี่ยทุก 5 ปี โดยอ้างอิงข้อมูลสาธารณะ เช่น การสำรวจสำมะโนประชากร ขณะรัฐบาลจะใช้ข้อมูลฉบับล่าสุดเพื่อคำนวณการจ่ายเงินบำนาญของประเทศในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง