รีเซต

ครม. ดองร่างกม.สุราก้าวหน้า ส่งต่อ ก.คลัง พร้อมตีตก ร่างกม.สมรสเท่าเทียม ของ 'สภาฯ'

ครม. ดองร่างกม.สุราก้าวหน้า ส่งต่อ ก.คลัง พร้อมตีตก ร่างกม.สมรสเท่าเทียม ของ 'สภาฯ'
มติชน
29 มีนาคม 2565 ( 16:34 )
53
ครม. ดองร่างกม.สุราก้าวหน้า ส่งต่อ ก.คลัง พร้อมตีตก ร่างกม.สมรสเท่าเทียม ของ 'สภาฯ'

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 29 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

 

สืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบให้ ครม. รับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 4 ฉบับ มาพิจารณาก่อนส่งให้สภาฯ รับหลักการ ทั้งนี้ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ คือ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ที่มีสาระสำคัญให้เปิดเสรีให้ประชาชนที่ไม่ได้ผลิตสุราเพื่อการค้าได้มีโอกาสดำเนินการผลิตสุราด้วยตัวเอง ทาง ครม. เข้าใจในเจตนาของร่างกฎหมายฉบับนี้แต่มีข้อกังวลเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมในการผลิต จึงมอบให้กระทรวงการคลังรับข้อเสนอไปพิจารณาดูว่าจะสามารถแก้ไขกฎกระทรวงในบางเรื่องได้หรือไม่ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ส่วนกรณีสภาฯ ได้เห็นชอบให้ ครม. พิจารณาก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … โดยเป็นร่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ ซึ่งมีสาระเป็นการกำหนดให้ชาย หญิง หรือบุคคล 2 คน ซึ่งเป็นเพศเดียวกันสามารถหมั้นหรือสมรสกันได้ตามกฎหมาย ในเรื่องนี้ ครม.เห็นว่า มีหลักการใกล้เคียงกับร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต พ.ศ. …. และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ.ฯ ที่ครม.เห็นชอบไปแล้ว และครอบคลุมหลายมิติ โดยขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

 

ครม.จึงมีมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่สภาฯ เสนอ และให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันพิจารณาร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลประกอบผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง