นครพนม บูรณาการร่วมดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภอศรีสงครามสร้างสังคมอุดมสุข

นครพนม บูรณาการร่วมดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภอศรีสงครามสร้างสังคมอุดมสุข
77ข่าวเด็ด
9 กรกฎาคม 2563 ( 12:48 )
120
นครพนม บูรณาการร่วมดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภอศรีสงครามสร้างสังคมอุดมสุข

นครพนม – วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ปี 2563 ภายใต้แนวคิด นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปที่บ้านเลขที่ 29 บ้านหาดแพง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดแพง เพื่อให้ความช่วยเหลือนางอรพินทร์ บุพศิริ และหลานสาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทั้ง 2 ชีวิต อาศัยรายได้จากการทำนาและรับจ้างทั่วไปของนางอรพินทร์ผู้เป็นยาย ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการยังชีพเนื่องจากมีอาการป่วยเส้นประสาทหัวใจอักเสบ สายตาพร่ามัวทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่มีความทรุดโทรมหลังคารั่ว ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงบูรณาการร่วมกัน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. ได้มีการซ่อมแซมหลังคาบ้านและห้องน้ำให้ใหม่ ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2563 เป็นเงิน 19,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดนครพนมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 2,000 บาท สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภค สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกไว้เป็นแหล่งอาหาร เครือข่ายพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงครามมอบเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปลูกไว้จำหน่ายและวัสดุทอผ้าย้อมครามเพื่อนำมาใช้สร้างอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้เลี้ยงครอบครัว บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขานครพนม และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดสาขานครพนม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนเครื่องในในครัวเรือนต่าง ๆ นอกจากนี้ทุกคนยังได้ร่วมกันส่งมอบบ้านภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2563 ที่ก่อนหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมของประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ จนมีความสมบูรณ์คืนให้กับครอบครัว นายชาลี นามีด นายประดิษฐ์ สมกอง และนางสาวเนตรนภา ดาทอง อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง