กุ้ยโจวใช้ 'ระบบเก็บขยะอัจฉริยะ' พัฒนาสุขาภิบาลชนบท

กุ้ยโจวใช้ 'ระบบเก็บขยะอัจฉริยะ' พัฒนาสุขาภิบาลชนบท
Xinhua Thai
14 กรกฎาคม 2564 ( 22:17 )
16
กุ้ยโจวใช้ 'ระบบเก็บขยะอัจฉริยะ' พัฒนาสุขาภิบาลชนบท

 

ถงเหริน, 14 ก.ค. (ซินหัว) -- เขตปี้เจียง เมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดใช้งานระบบเก็บและขนย้ายขยะครัวเรือนในพื้นที่เมืองและชนบท ซึ่งช่วยเฝ้าติดตามจุดเก็บขยะและรถสุขาภิบาลทั้งหมด

 

 

ระบบข้างต้นติดตั้งชุดเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความจุ และน้ำหนักของถังขยะที่จุดทิ้งขยะ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลสามารถตรวจสอบสภาพถังขยะผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เอื้ออำนวยความสะดวกแก่การเก็บและขนย้ายขยะ

 

 

หยางจิง ผู้จัดการโครงการของบริษัท ซูมไลออน เฮฟวี อินดัสทรี ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เผยว่าปี 2018 บริษัทฯ ลงทุนรวม 269 ล้านหยวน (ราว 1.35 พันล้านบาท) ในการก่อสร้างระบบข้างต้น โดยมีการสร้างสถานีขนย้ายขยะ 17 แห่ง จุดเก็บขยะอัจฉริยะ 1,056 แห่ง รถเก็บและขนย้ายขยะ 92 คัน ซึ่งให้บริการครอบคลุมถนน 7 สาย 808 หมู่บ้าน และ 8 ตำบลท้องถิ่น

 

 

บริษัทฯ ใช้แพลตฟอร์มคลาวด์สร้างระบบสุขาภิบาลอัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการทางดิจิทัลที่มีมาตรฐานและชาญฉลาดของพนักงาน รถสุขาภิบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยการจัดการเช่นนี้เพิ่มความสะดวกในการเก็บและขนย้ายขยะ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดขยะในชนบท โดยขยะครัวเรือนจะถูกเผาทำลายในโรงไฟฟ้าด้วยกลวิธีที่ไม่ก่ออันตราย

 

 

ลู่ซ่างจวิน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตปี้เจียง กล่าวว่านับตั้งแต่มีการใช้งานระบบดังกล่าว สภาพแวดล้อมทางสุขาภิบาลในพื้นที่ดีขึ้นอย่างมาก อีกทั้งช่วยควบคุมแหล่งมลพิษ ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น และปกป้องสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ทำให้หมู่บ้านสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งผลักดันการชุบชีวิตชนบท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง