ออมสิน เผยยอดยื่นขอ 'สินเชื่ออิ่มใจ' ช่วยร้านอาหาร-สถานประกอบการ พุ่ง 1 หมื่นราย

ออมสิน เผยยอดยื่นขอ 'สินเชื่ออิ่มใจ' ช่วยร้านอาหาร-สถานประกอบการ พุ่ง 1 หมื่นราย
มติชน
12 กรกฎาคม 2564 ( 18:38 )
27
ออมสิน เผยยอดยื่นขอ 'สินเชื่ออิ่มใจ' ช่วยร้านอาหาร-สถานประกอบการ พุ่ง 1 หมื่นราย

ข่าววันนี้ 12 กรกฎาคม นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสินได้เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่ออิ่มใจ วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เพื่อเติมสภาพคล่องให้กับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสถานประกอบการในพื้นที่ถาวร ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุด ณ เวลา 16.00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเข้ามาแล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งธนาคารจะเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ โดยสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 100,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ปลอดชำระเงินกู้และดอกเบี้ย 6 งวดแรก กู้ได้นาน 5 ปี

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่ออิ่มใจแล้ว ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้ ทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

 

ทั้งนี้ ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง