รีเซต

เปิดเงื่อนไข "ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 2565" ช่วยเหลือผู้กู้ยืม กยศ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ไม่ถูกดำเนินคดี ยื่นไกล่เกลี่ยได้ที่ไหนบ้าง

เปิดเงื่อนไข "ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 2565" ช่วยเหลือผู้กู้ยืม กยศ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ไม่ถูกดำเนินคดี ยื่นไกล่เกลี่ยได้ที่ไหนบ้าง
Ingonn
7 มิถุนายน 2565 ( 08:37 )
13.7K
เปิดเงื่อนไข "ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 2565" ช่วยเหลือผู้กู้ยืม กยศ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ไม่ถูกดำเนินคดี ยื่นไกล่เกลี่ยได้ที่ไหนบ้าง

"หนี้ กยศ." ใครยังต้องจ่ายหนี้ กยศ. สามารถ "ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ." เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมให้ไม่ถูกดำเนินคดีพร้อมมีส่วนลดเบี้ยปรับ สำหรับกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ กยศ. ที่ถูกบอกเลิกสัญญา และกำลังจะถูกฟ้อง รวมถึงผู้กู้ยืมเงิน กยศ. กลุ่มที่จะถูกบังคับคดี โดยลงทะเบียนแก้หนี้ในงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ปี 2565 ใน 11 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2565

 

ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้เชิญกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ย (มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน) โดยผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ โดยได้รับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 

เงื่อนไข "ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. 2565" ช่วยเหลือผู้กู้ยืม กยศ.อย่างไร

 1. ผู้กู้ยืมจะไม่ถูกดำเนินคดี 

 2. ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 80%

 3. ผู้กู้ยืมจะได้เปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้แบบใหม่ โดยเงินที่เคยชำระมาทั้งหมดจะนำมาลดในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยก่อน ส่วนเบี้ยปรับที่เหลือ 20% จะนำมาลดหนี้ในลำดับสุดท้าย

 4. ผู้กู้ยืมได้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนหนี้คงเหลือและอายุต้องไม่เกิน 65 ปี ณ วันลงนามในข้อตกลงระงับข้อพิพาท

 5. เมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระ

 6. ผู้กู้ยืมจะต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ หากผิดนัดชำระหนี้เบี้ยปรับที่กองทุนลดให้ 80% จะกลับมาในระบบและกองทุนจะยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อบังคับตามข้อตกลง และดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปลงทะเบียน "ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ." ได้ที่ไหนบ้าง

 

กำหนดการจัดงานในภูมิภาค ตามแผนการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ลำดับที่วันจัดงานสถานที่จัดงานจังหวัด
125-26 กุมภาพันธ์ 2565ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3กรุงเทพมหานคร 
218 มีนาคม 2565ตลาดเทิดไท ตาลคู่ นครราชสีมานครราชสีมา
323 มีนาคม 2565หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่สงขลา
41 เมษายน 2565โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
528 เมษายน 2565ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
629 เมษายน 2565หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางลำปาง
76 พฤษภาคม 2565โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ทสุราษฎร์ธานี
89 พฤษภาคม 2565มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง
912 พฤษภาคม 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
1018 พฤษภาคม 2565โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ทภูเก็ต
1119 พฤษภาคม 2565โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ระยอง
1219 พฤษภาคม 2565โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)พังงา
1320 พฤษภาคม 2565โรงแรมลอฟมาเนียชุมพร
1424 พฤษภาคม 2565โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่นระนอง
1525 พฤษภาคม 2565โรงแรมเรือรัษฎาตรัง
1627 พฤษภาคม 2565โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
1730 พฤษภาคม 2565มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีปัตตานี
1830 พฤษภาคม 2565มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัยสุโขทัย 
1931 พฤษภาคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลสตูล
204 มิถุนายน 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่
216 มิถุนายน 2565มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา หอประชุมใหญ่ ยะลา
226 มิถุนายน 2565มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บริเวณลานพิกุล นราธิวาส
238 มิถุนายน 2565โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์หนองบัวลำภู
2410  มิถุนายน 2565ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ อุดรธานี
2517  มิถุนายน 2565โรงแรมเวลา ราชบุรี ราชบุรี 
2618  มิถุนายน 2565โรงแรมต้นทอง รีสอร์ทอุตรดิตถ์
2718  มิถุนายน 2565โรงแรมแพร่นคราแพร่
2818  มิถุนายน 2565มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ หอประชุมประกายเพชร เพชรบูรณ์
2919  มิถุนายน 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ห้องประชุมทองกวาวตาก
3019  มิถุนายน 2565วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลำพูน
3120 มิถุนายน 2565อาคารปริยัติกิตติคุณ ประชาสามัคคี วัดศรีโคมคำพะเยา
3220 มิถุนายน 2565มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ห้องกาสะลอง เชียงราย
3322 มิถุนายน 2565อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก)อุทัยธานี
3423 มิถุนายน 2565ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
3523 มิถุนายน 2565สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน
3623 มิถุนายน 2565โรงแรมน้ำทอง น่านน่าน
3724 มิถุนายน 2565มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  อำเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
3824 มิถุนายน 2565แฮปปี้พลาซ่า คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3 อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร
3927 มิถุนายน 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาคารทีปังกรรัศมีโชติ กำแพงเพชร
406 กรกฎาคม 2565โรงแรมพีซี แกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร
417 กรกฎาคม 2565ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
(ศูนย์ไคซ์ KICE ) 
ขอนแก่น
428 กรกฎาคม 2565โรงแรมสุนีย์อุบลราชธานี
438 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารศรีโคตร​บูรณ์นครพนม
448 กรกฎาคม 2565โรงแรม เดอะ วัน บึงกาฬบึงกาฬ
4512 กรกฎาคม 2565โรงแรมมุกดาหารแกรนด์มุกดาหาร
4612 กรกฎาคม 2565โรงแรมสระบุรีอินน์สระบุรี
4719 กรกฎาคม 2565โรงแรมศรีลำดวน ศรีสะเกษ
4819 กรกฎาคม 2565โรงแรมริเวอร์ตัน​ สมุทรสงคราม
4920 กรกฎาคม 2565โรงแรมตักสิลา  มหาสารคาม
5020 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี   ลพบุรี
5120 กรกฎาคม 2565โรงแรมทารา​ แกรนด์​ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
5221 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
5321 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์บุรีรัมย์
5421 กรกฎาคม 2565สุวรรณา ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ทชัยนาท
5521 กรกฎาคม 2565เทศบาลเมืองบ้านสวนชลบุรี
5622 กรกฎาคม 2565โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด
5722 กรกฎาคม 2565โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคายหนองคาย
5822 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
5922 กรกฎาคม 2565ชลพฤกษ์ รีสอร์ทนครนายก
6023 กรกฎาคม 2565โรงแรมชัยภูมิ ปาร์ค อำเภอเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
6123 กรกฎาคม 2565โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ  ปราจีนบุรี
6225 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์สุรินทร์
6325 กรกฎาคม 2565ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
6426 กรกฎาคม 2565โรงแรมเลยพาเลซ  เลย
6527 กรกฎาคม 2565โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธรยโสธร
663 สิงหาคม 2565ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอ่างทอง
673 สิงหาคม 2565โรงแรมลองบีช ชะอำเพชรบุรี
684 สิงหาคม 2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดตราด
695 สิงหาคม 2565โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ทสิงห์บุรี
706 สิงหาคม 2565โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรีจันทบุรี
718 สิงหาคม 2565มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วสระแก้ว
7210 สิงหาคม 2565โรงแรมราชศุภมิตร (RS.Hotel) อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
7310 สิงหาคม 2565โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์ โฮเทลสมุทรสาคร

 

 

กลุ่มเป้าหมาย "ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ."

 1. กลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จำนวน 170,000 ราย ซึ่งไม่สามารถชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)


ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จะไม่ถูกดำเนินคดี มีส่วนลดเบี้ยปรับ ได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระ

* ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าร่วมงาน

** หากผู้กู้ยืมไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้


ลงทะเบียนแก้หนี้ กยศ.ออนไลน์

กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน ทั้ง 3 ข้อ โดยต้องบันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแสดงในวันงาน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ...คลิก
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิการไกล่เกลี่ยฯ ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ...คลิก
 3. ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ ...คลิก

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยฯ ...คลิก

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานลงทะเบียนแอปพลิเคชัน กยศ. Connectลงทะเบียนยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย

 

2.ผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี  (โดยกรมบังคับคดี)

ผู้กู้ยืมจะต้องเป็นกลุ่มที่กรมบังคับคดีตรวจสอบมา เฉพาะผู้กู้ที่ถูกยึดทรัพย์ อยู่ระหว่างรอขายทรัพย์ที่สามารถไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี และชะลอการขายทรัพย์ได้

 • ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน ให้นำหนังสือมาด้วย โดยสามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้เลย
 • ผู้กู้ยืมที่ไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน แต่อยู่ในกลุ่มที่ยึดแล้ว รอขายทรัพย์ สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้
 • สำหรับกลุ่มที่ถูกอายัดเงินเดือน อายัดบัญชีเงินฝาก ไม่สามารถเข้าร่วมขอไกล่เกลี่ยชะลอการอายัด หรือถอนการอายัดได้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3sQCRnj

 

 

 

 

ข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง