รีเซต

ขั้นตอนเช็กผลลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"

ขั้นตอนเช็กผลลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"
NewsReporter
23 กันยายน 2565 ( 11:07 )
157
ขั้นตอนเช็กผลลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"

ขั้นตอนเช็กผลลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"  กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียน สามารถเข้าตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แล้ววันนี้ ส่วนผู้ลงทะเบียนรอบอื่นๆ รอเช็กสถานะได้ทุกวันศุกร์

 

วันนี้ (16 ก.ย.65) เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนรอบที่ 1 ช่วงวันที่ 5-8 ก.ย.65 สามารถตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ได้ในวันศุกร์ที่ 16 ก.ย.65 

 

ผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

 

  1. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”

  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และระบุวัน เดือน ปีเกิด ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนล่าสุด

  3. กรณีไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด กรุณาเลือก “ไม่ทราบวันเกิด”/”ไม่ทราบเดือนเกิด”

  4. จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

 


 

ส่วนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบอื่นๆ สามารถตรวจสอบสถานะได้ทุกวันศุกร์ตามตารางด้านล่างนี้

รอบที่ 1 ลงทะเบียนวันที่ 5 กันยายน – 8 กันยายน 65 ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 65

รอบที่ 2 ลงทะเบียนวันที่ 9 กันยายน – 15 กันยายน 65 ประกาศผลวันที่ 23 กันยายน 65

รอบที่ 3 ลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน – 22 กันยายน 65 ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 65

รอบที่ 4 ลงทะเบียนวันที่ 23 กันยายน – 29 กันยายน 65 ประกาศผลวันที่ 7 ตุลาคม 65

รอบที่ 5 ลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 65 ประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 65

รอบที่ 6 ลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 65 ประกาศผลวันที่ 21 ตุลาคม 65

รอบที่ 7 ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 65 ประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 65

 


 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า 

“สถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์” : ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 

“สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” : เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้ 

1.ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2.ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3.สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4.ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5.ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6.ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7.ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8.ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9.ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น 

และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 13,111,355 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,373,969 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,737,386 ราย 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้  2 ช่องทาง คือ 

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ 

2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา.

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง