รีเซต

จีนจ่อขยายเครือข่าย 5G สู่พื้นที่ชายแดนทั้งหมด ภายในปี 2025

จีนจ่อขยายเครือข่าย 5G สู่พื้นที่ชายแดนทั้งหมด ภายในปี 2025
Xinhua
10 มกราคม 2567 ( 21:01 )
45
จีนจ่อขยายเครือข่าย 5G สู่พื้นที่ชายแดนทั้งหมด ภายในปี 2025
(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์บนสถานีฐาน 5G ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน)

ปักกิ่ง, 10 ม.ค. (ซินหัว) -- จีนวางแผนขยายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 5G และเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่มีความเร็ว 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) สู่อำเภอและตำบลทั้งหมดในพื้นที่ชายแดนของประเทศภายในสิ้นปี 2025

วันพุธ (10 ม.ค.) หนังสือเวียนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ระบุว่าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะครอบคลุมหมู่บ้าน ที่ตั้งของหน่วยงานการจัดการชายแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงหมู่เกาะที่มีผู้คนอาศัยทั้งหมด

หนังสือเวียนข้างต้นเน้นย้ำความสำคัญของการมีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ชายแดน โดยระบุว่าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและสายเคเบิลเป็นเส้นทางส่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง