รีเซต

วันนี้เงินเข้าแล้ว! ม33เรารักกัน โอนเข้าแอปฯเป๋าตังอีก 1,000 บาท

วันนี้เงินเข้าแล้ว! ม33เรารักกัน โอนเข้าแอปฯเป๋าตังอีก 1,000 บาท
TNN ช่อง16
24 พฤษภาคม 2564 ( 06:00 )
162
วันนี้เงินเข้าแล้ว! ม33เรารักกัน โอนเข้าแอปฯเป๋าตังอีก 1,000 บาท

วันนี้ (24พ.ค.64) จากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

 

 

โดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ“ม33เรารักกัน” อีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ซึ่งโครงการ ม33เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

 

 

โดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง