รีเซต

กทม.-อปท.ยืดเก็บภาษีที่ดินถึง 31 ต.ค.

กทม.-อปท.ยืดเก็บภาษีที่ดินถึง 31 ต.ค.
TNN ช่อง16
31 สิงหาคม 2563 ( 10:36 )
105
กทม.-อปท.ยืดเก็บภาษีที่ดินถึง 31 ต.ค.

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (28 ส.ค. 2563) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือเวียนด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องแนวทางปฏิบัติขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หลังกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน ส.ค. 2563 และผ่อนชำระ 3 งวดได้ในเดือน ส.ค.-ต.ค. 2563

ในหนังสือระบุว่า อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนในเวลาที่กำหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการ 2 แนวทาง

1.กรณีมีเหตุจำเป็น ทำให้ อปท.ดำเนินการจัดเก็บภาษีไม่ทันภายในเดือน ส.ค. 2563 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาขยายเวลาการชำระภาษีของประชาชนออกไปได้ รวมถึงระยะเวลาผ่อนชำระภาษีตามความจำเป็น

2.กรณีผู้เสียภาษีเห็นว่าการประเมินภาษีของ อปท.ไม่ถูกต้อง แต่ไม่สามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องคัดค้าน จึงขอให้ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี และผู้เสียภาษีไดยื่นคำร้องขอขยายเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีก่อนกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน


ทั้งนี้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาขยายเวลาคัดค้านการประเมินภาษีออกไปได้แล้วแต่กรณี แต่หากยื่นเกินเวลาที่กำหนดหรือที่ขยายเวลาออกไป ผู้เสียภาษีย่อมเสียสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคัดค้านการประเมินภาษี และผู้บริหารท้องถิ่นย่อมไม่มีอำนาจรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีดังกล่าว


ด้าน นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ขยายเวลาการยื่นเสียภาษีที่ดิน เป็นวันที่ 31 ต.ค.  เนื่องจากได้รับรายงานจากฝ่ายรายได้สำนักงานเขต 50 เขต ว่ายังมีประชาชนที่ไม่ได้รับใบแจ้งมาเสียภาษีที่ดินจำนวนหนึ่ง โดยในกทม.มียอดผู้เสียภาษีที่ดิน แยกเป็นที่ดิน 2.8 ล้านโฉนด คอนโดมิเนียม 1 ล้านยูนิต บ้านและที่อยู่อาศัย 3 ล้านหลัง ล่าสุดมีผู้มาเสียภาษีแล้วอยู่ที่ 597 ล้านบาท สูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ 500 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินในปี 2563 สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่  31 ตุลาคมนี้เท่านั้น เป็นการดำเนินการตามหนังสือเวียนของมหาดไทยให้อำนวจท้องถิ่นเลื่อนการยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ไม่เกินเดือน ต.ค.นี้ เพราะการจัดเก็บภาษีที่ดินในปี 2564 จะเริ่มกระบวนการจัดเก็บภาษีในเดือนพ.ย. 2563 โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีคือ อปท. และกทม.ต้องแจ้งเรื่องการเสียภาษีที่ดินไปยังประชาชน จากนั้นเดือน ก.พ. 2564 ต้องแจ้งอัตราที่เรียกเก็บ โดยมีกำหนดให้ประชาชนมาจ่ายภาษีภายในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2564

ทั้งนี้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดไว้ในไม่เกินในเดือนเม.ย. ในแต่ละปี เป็นการดำเนินการจัดเก็บตามกรอบของภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งจัดเก็บภาษีในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี แต่ในปีนี้ รัฐบาลขยายเวลาการชำระถึง 31 ส.ค. และขยายอีกครั้งถึงวันที่ 31 ต.ค. อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ไหนไม่มีปัญหาสามารถจัดเก็บภาษีภายในวันที่ 30 ก.ย.

หากประชาชนไม่มาเสียภาษีตามเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับในอัตรา 10-40% ของภาระภาษี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ล่าช้า และเงินเพิ่มอีก เดือนละ 1% ของภาระภาษี ซึ่งจากความกังวลดังกล่าวส่งผลให้มีประชาชนเดินทางมาเสียภาษีที่สำนักงานเขต กทม .กว่า เท่าตัว จากปกติวันละ 200 ราย/เขต เป็น 500-600 ราย/เขต 

ในปีแรกของการจัดเก็บภาษีเดิมคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ประมาณ 4 หมื่นล้านบาทแต่จากผลกระทบโควิดทำให้รัฐบาลปรับลดภาษีให้ 90% ส่งผลให้เม็ดเงินจากภาษีเหลือ 4 พันล้านบาทเท่านั้น ตรงนี้สร้างกระทบต่อ อปท.หลายแห่ง ที่มีรายได้ลดลง บางแห่งระบุว่าจะกระทบต่อการจ่าย เบี้ยยังชีพคนพิการ อาหารกลางวันเด็ก เงินผู้สูงอายุ นมโรงเรียน และ อบต.หลายแห่งระบุว่าไม่มีเงินจ่ายพนักงาน 

นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในปีนี้ อปท. ทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาจากงบประมาณที่ลดลง โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เลื่อนจากปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้อปท.บางแห่งไม่สามารถตั้งเทศบัญญัติงบประมาณได้ กระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นไปหมด 

ดังนั้นคงต้องติดตามว่าในปี 2564 รัฐบาลจะมีมาตรการลดผลกระทบจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพราะเศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างเต็มที่นัก

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINEยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง