รีเซต

ยะลาจับมือกงสุลมาเลย์ อินโดฯ จัดงานปากายัน มลายู อนุรักษ์ผ้าท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ

ยะลาจับมือกงสุลมาเลย์ อินโดฯ จัดงานปากายัน มลายู อนุรักษ์ผ้าท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
มติชน
28 กรกฎาคม 2565 ( 07:08 )
79
ยะลาจับมือกงสุลมาเลย์ อินโดฯ จัดงานปากายัน มลายู อนุรักษ์ผ้าท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายมูฮัมหมัด ริซวาน อบู ยาซิด กงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และน.ส.รัตนา ไมสัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมจัดงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู ประจำปี 2565

 

โดยนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจจังหวัดยะลา ที่สอดคล้องกับโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู “ปากายัน มลายู” ผมขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาติดตามการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของเทศบาลนครยะลา ที่ช่วยเสริมสร้างด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับเกียรติและได้รับความร่วมมือด้วยดี จากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ในการจัดงาน “ปากายัน มลายู” เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านเครื่องแต่งกาย และสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชมน์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมสนับสนุนการจัดงาน “ปากายัน มลายู” เมื่อคราวที่ผมได้หาเสียงเลือกตั้ง ผมได้สังเกตว่าเมืองยะลามีร้านขายผลิตภัณฑ์ผ้าและร้านขายเสื้อผ้าเป็นจำนวนมาก ผมได้แต่สงสัยในใจว่าเค้าจะขายให้ใคร เมื่อได้รับรู้จากผู้ประกอบการเมื่อครั้งจัดการประชุมระดมความคิดเห็น จึงได้ทราบว่ายะลามีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการขายออนไลน์ และการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่ยังต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ การออกแบบแฟชั่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า การพรีเซ็นสินค้า การเข้าใจธุรกิจสินค้าแฟชั่น การสร้างแบรนด์ และการทำตลาดสินค้าแฟชั่น เพื่อให้การผนึกกำลังผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าในจังหวัดยะลา ผู้ผลิตผ้าพื้นเมือง นักออกแบบผ้าดีไชน์เนอร์ สามารถสร้าง House Brand เพื่อเป็นผู้นำแฟชั่น เทศบาลนครยะลาจึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่น จากสถาบันแฟชั่น Bangkok FA มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักเรียน นักศึกษาไปเมื่อวันที่ 19- 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา

 

การต่อยอดในการสร้างความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในวงการแฟชั่น มลายู หรือ “ปากายัน มลายู” ผมจึงมีความคิดจัดเวทีการประกวดออกแบบลายผ้า และออกแบบเครื่องแต่งกายให้ผู้ประกอบการผ้า ผู้ผลิตผ้าพื้นเมือง นักออกแบบผ้า ดีไชน์เนอร์ได้มีโอกาสส่งผลงานการออกแบบลายผ้า และการออกแบบดีไซด์แฟชั่นมลายู เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการตื่นตัวในการแข่งขัน และผลักดันเมืองยะลาให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้ามลายู โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา กระทรวงมหาดไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา และผู้ประกอบการด้านผ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมปากายัน มลายู ในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565

 

## กิจกรรมปากายัน มลายู มีดังนี้
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
มีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าแฟชั่นผ้ามลายูสู่สากล”


วันที่ 6 สิงหาคม 2565
มีกิจกรรมการตัดสินการประกวด 2 ประเภท คือ
1 ออกแบบลายผ้า (มีผู้สมัครเข้ารับการประกวด จำนวน 31 ราย ผ่านเข้ารอบ การคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 10 ราย เพื่อตัดสินรางวัลที่ 1 – 3 )
2 ออกแบบเครื่องแต่งกาย (มีผู้สมัครเข้ารับการประกวด จำนวน 65 ราย ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 19 ราย เพื่อตัดสินรางวัลที่ 1 – 3)


วันที่ 7 สิงหาคม 2565
มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ ไม่น้อยกว่า 40 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ เครื่องแต่งกายแฟชั่นมลายูจากประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไน รวมทั้งเครื่องแต่งกายจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
นอกจากนี้ ในทุกวันจะมีการจัดนิทรรศการ Workshop ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ หรือ ยังดีไซน์เนอร์ ให้สานต่อการออกแบบ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายมลายู จากผู้ประกอบการในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของทั้งสามวัน คือวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ เทศบาลนครยะลา

 

“ผมขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาติดตามการการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าภายหลังจากจัดงาน “ปากายัน มลายู” ผมจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ยะลาเป็นศูนย์กลางปากายัน มลายู” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง