รีเซต

ซินเจียงเริ่มสร้างโครงการ 'โครงข่ายไฟฟ้า' ทุนสูง

ซินเจียงเริ่มสร้างโครงการ 'โครงข่ายไฟฟ้า' ทุนสูง
Xinhua
8 มีนาคม 2566 ( 11:49 )
74
ซินเจียงเริ่มสร้างโครงการ 'โครงข่ายไฟฟ้า' ทุนสูง

อุรุมชี, 8 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (7 มี.ค.) บริษัท การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน จำกัด สาขาซินเจียง ประกาศการเริ่มต้นงานก่อสร้างโครงการส่งไฟฟ้าแรงดันสูงพิเศษ (UHV) ขนาด 750 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าย่อย ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

 

โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 4.62 พันล้านหยวน (ราว 2.32 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเป็นการลงทุนเดี่ยวขนาดใหญ่ที่สุดจากทุกโครงการโครงข่ายไฟฟ้าในซินเจียง และจะตั้งอยู่ที่แคว้นปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล โดยมีกำหนดการเปิดใช้งานในปี 2025มีการคาดการณ์ว่าโครงการนี้จะส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายไฟฟ้าในซินเจียงและมณฑลชิงไห่ที่อยู่ข้างเคียง รวมถึงจัดหาพลังงานแก่ทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างสองภูมิภาคระดับมณฑล และกระตุ้นการกักเก็บพลังงานอนึ่ง ซินเจียงวางแผนลงทุนกว่า 1.1 แสนล้านหยวน (ราว 5.54 ล้านบาท) กับโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2016-2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง