รีเซต

ตราดเสนองบ 1,366 ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์โควิด

ตราดเสนองบ 1,366 ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์โควิด
77ข่าวเด็ด
5 มิถุนายน 2563 ( 03:19 )
66
ตราดเสนองบ 1,366 ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์โควิด

 

ตราดเสนองบ 1,366 ล้านบาท รวม 188 โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์โควิด พบโครงการของบสูงสุด 150 ล้านบาท ต่ำสุด 50,000 บาท รอลุ้นรัฐบาลอนุมัติพร้อมเดินหน้า

 

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563ที่ผ่านมา


 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด ในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ การรับทราบข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงาน / โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนงาน 3.2 (กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท)

 

ซึ่งมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดตราด เสนอแผนงาน / โครงการผ่านจังหวัดตราด รวมทั้งหมด 96 โครงการ ในวงเงิน 907,055,640 ล้านบาท

 

 

นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดตราด เสนอโครงการผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำชุมชน ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และด้านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ รวมวงเงิน 459,738,300 ล้านบาท

 

 

ซึ่งยอดรวมโครงการที่เสนอผ่านจังหวัดตราดและผ่านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 188 โครงการ รวมวงเงิน 1,366,793,940 ล้านบาท โดยพบว่าโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) และระบบเฝ้าระวังจำนวน 208 ชุด ของตำรวจภูธรจังหวัดตราด เป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด 150,000,00 บาท ส่วนโครงการที่มีวงเงินน้อยสุด คือ 50,000 บาท  เป็นโครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า ของที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ

 

 

ทั้งนี้ทางจังหวั และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นำโครงการทั้งหมด 188 โครงการ รวมวงเงิน 1,366,793,940 ล้านบาท เสนอไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง