เปิดเทอม จำเป็นต้องใช้เงิน! โรงรับจำนำ จัดโปรโมชั่น ลดดอกเบี้ยถูก เพราะโกรธโควิด

เปิดเทอม จำเป็นต้องใช้เงิน! โรงรับจำนำ จัดโปรโมชั่น ลดดอกเบี้ยถูก เพราะโกรธโควิด
TeaC
8 พฤษภาคม 2564 ( 12:04 )
176
เปิดเทอม จำเป็นต้องใช้เงิน! โรงรับจำนำ จัดโปรโมชั่น ลดดอกเบี้ยถูก เพราะโกรธโควิด

 

สึนามิโควิดวันนี้ระบาดลามไม่หยุด รายได้ลดลง แถมใกล้เปิดเทอมแล้ว จำเป็นต้องใช้เงิน!!! 

 

 

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ส่งผลกระทบทั้งคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ไปจนถึงการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ด้วยการเรียนออนไลน์ เพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

และในช่วงใกล้ "เปิดเทอม" ปีการศึกษาใหม่นี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองต่างได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  ทั้งในแง่รายได้ สภาพคล่องทางการเงินไม่คงที่ เงินฝืดเคือง ที่ต้องเตรียมพร้อม ใช้จ่ายไปกับ ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา รองเท้า อุปกรณ์การเรียน ค่าเล่าเรียน และอื่น ๆ จิปาถะ

 

 

แต่ไม่ต้องกังวล เมื่อสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรวงเงิน 1,500 ล้านบาท รองรับการจํานําในช่วงเปิดเทอม ด้วยโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยคิดดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.64 จนถึง 30 มิ.ย.64 โดยให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท โรงรับจำนำ จึงกลายเป็นที่พึ่งยามยาก

 

 

เข้าโรงรับจำนำ ต้องทำตามนี้ 

 

1. ประชาชนทั่วไป

 

ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนั้น ถ้ามีสินทรัพย์ก็สามารถนํามาจํานําได้ทันทีไม่ต้องเช็กเครดิตบูโร 

 

2. นักเรียน นักศึกษา

 

  • มีอายุ 15 ปีขึ้นไปถึงเข้ามาใช้บริการด้วยตนเองได้
  • ใช้เอกสารบัตรประจําตัวนักเรียน-นักศึกษา หรือใบรับรองจาก สถาบันการศึกษา 

 

3. ผู้ปกครอง หากต้องการได้ดอกเบี้ยพิเศษ

 

  • นําสูติบัตรหรือสําเนาใบเกิดของบุตรหลานมาแสดงกรณีที่เป็นพ่อ แม่
  • ไม่ใช่พ่อแม่ต้องนําเอกสาร เช่น สมุดจดบันทึกประจําตัวนักเรียน เพื่อแสดงฐานะการเป็นผู้ปกครอง

 

 

ขยายเวลาระยะเวลาตั๋วรับจํานําให้กับลูกหนี้

 

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และทําให้ทรัพย์หลุดจํานําลดน้อยลง” สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้ขยายเวลาระยะเวลาตั๋วรับจํานําให้กับลูกหนี้ จากเดิมกําหนดระยะเวลาการรับจํานําไว้ที่ 4 เดือน 30 วัน ต้องมาไถ่ถอนทรัพย์คืนหากไม่มาไถ่ถอนทรัพย์จะหลุดเป็นของโรงรับจํานํา สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจึงได้ขยายเวลาของตั๋วรับจํานําเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสมาไถ่ถอนทรัพย์คืนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยตั๋วรับจํานําตั้งแต่

 

  • วันที่ 11-31 ก.ค.63
  • วันที่ 1-31 ส.ค.63
  • วันที่ 1-30 ก.ย. 63
  • วันที่ 1-31 ต.ค. 63
  • วันที่ 1-30 พ.ย. 63
  • วันที่ 1-20 ธ.ค.63

 

ให้สามารถทําธุรกรรมได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 กรณีที่ประชาชนมีตั๋วรับจํานําของสถานธนานุบาลตามวันที่ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้สิทธิ

 

 

โปรฯ ลดดอกเบี้ยถูก เพราะโกรธโควิด! ช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อย-ประชาชนทั่วไป

 

นอกจากนี้ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ยังปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อย และประชาชนทั่วไปให้มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

 

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิด อัตราดอกเบี้ย 0.25 บาทต่อเดือน (โดยจํากัดวงเงินรับจํานําไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 คน และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง)

 

2. เงินต้น 5,001 – 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน

 

3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ย 1.25 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7พ.ค.64 จนถึง ก.ย.64

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2158-0042-4 และ www.pawnshop.bangkok.go.th หรือ Facebook : pawnshopbangkok

 

ยังไงก็บริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบกันด้วยนะ 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง