รีเซต

กลยุทธ์สร้าง 'ทาเลนต์' ในชนบทจีน ช่วยชาวบ้านมีกินมีใช้ถ้วนหน้า

กลยุทธ์สร้าง 'ทาเลนต์' ในชนบทจีน ช่วยชาวบ้านมีกินมีใช้ถ้วนหน้า
Xinhua
28 เมษายน 2564 ( 22:00 )
40
กลยุทธ์สร้าง 'ทาเลนต์' ในชนบทจีน ช่วยชาวบ้านมีกินมีใช้ถ้วนหน้า

 

หางโจว, 28 เม.ย. (ซินหัว) -- บัดนี้เข้าสู่ฤดูสุดคึกคักของการเก็บดอกกุหลาบ ในตำบลชิงเหลียงเฟิง เขตหลินอัน นครหางโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน

 

 

เฉินอวี่เสีย ผู้นำหน่วยงานฟื้นฟูหมู่บ้านแห่งนี้ จึงลงมือฝึกสอนเกษตรกรเพื่อนบ้านของเธอทั้งการปลูกกุหลาบ การเก็บเกี่ยว และเทคนิคการแปรรูปที่เธอเชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการปลูกกุหลาบในท้องถิ่น

 

 

หลายปีมานี้ ตำบลชิงเหลียงเฟิงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมผู้มีความสามารถให้เข้ามาช่วยเหลือหน่วยงานรัฐในการฟื้นฟูหมู่บ้านอย่างจริงจัง ทั้งยังบ่มเพาะความรู้ ความสามารถ และแรงบันดาลใจ แก่บรรดาเกษตรกรมืออาชีพจำนวนมากให้กลายมาเป็นผู้นำในการฟื้นฟูชนบท

 

 

โครงการดังกล่าวได้สร้าง "ผู้มีความสามารถ" ในชนบทในหลากหลายสาขา เช่น การเพาะปลูกและการเพาะพันธุ์ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการท่องเที่ยวในชนบท ซึ่งช่วยส่งเสริมรายได้ของเกษตรกร เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพิงทรัพยากรในท้องถิ่น (collective economy) และเพิ่มแรงกระตุ้นในการฟื้นฟูชนบท

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง