'สินิตย์' ควง 'นิพนธ์' ลงนครศรีธรรมราช แก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ

'สินิตย์' ควง 'นิพนธ์' ลงนครศรีธรรมราช แก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ
มติชน
29 กรกฎาคม 2564 ( 15:23 )
28
'สินิตย์' ควง 'นิพนธ์' ลงนครศรีธรรมราช แก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม  ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดและตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาราคาไม้ผลตกต่ำ(มังคุด) โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ

 

 

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกมังคุดทั้งหมด 96,159 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 21 อำเภอ โดยมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 90,016 ไร่ และในปี 2564 คาดว่าจะให้ผลผลิตในฤดูกาลประมาณ 57,245 ตัน แยกเป็น มังคุดคุณภาพส่งออกปริมาณ 30,340 ตัน มังคุดจำหน่ายภายในประเทศ ปริมาณ 17,746 ตัน และมังคุดตกเกรด ปริมาณ 9,159 ตัน

 

 


ซึ่งสถานการณเฉพาะเมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2564 มีเกษตรกรชาวสวนมังคุดในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาช่วยเหลือราคาผลผลิตมังคุดตกต่ำ เบื้องต้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้หารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย ประเด็นของเกษตรกรชาวสวนมังคุด ต้องการเอกสารตรวจรับรองคุณภาพแปลง GAP จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตรวจแล้ว ปรากฏว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ได้รับเรื่องเกษตรกร จำนวน 7,121 ราย และได้ออกเอกสารรับรองไปแล้วจำนวน 7,121 ราย

 

 

 

 

ส่วนกรณีการหยุดรับซื้อผลผลิตมังคุดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จังหวัดได้ขอความร่วมมือ จุดรวบรวมผลผลิต (ล้ง) ให้แจ้งเกษตรกรทราบล่วงหน้า และประเด็นของจุดรวบรวมมังคุด (ลัง) ขาดแคลนแรงงานสำหรับคัดแยกและบรรจุผลผลิต จังหวัดได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองทัพภาคที่ ๔ และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สนับสนุนกำลังพลให้กับจุดรวบรวมผลผลิต (ล้ง) มาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

 

 

สำหรับปัญหาเรื่องตู้บรรทุกสินค้า ขาดช่วง ตู้กลับไม่ทัน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีด่านตรวจประเทศเพื่อนบ้านใช้เวลาในการตรวจตู้สินค้าเป็นเวลานาน เพื่อให้รถบรรทุกสินค้ากลับมารับผลไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทัน ไม่มีผลผลิตตกค้างในพื้นที่ ขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังกรมกาค้าภายใน เพื่อช่วยระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ จำนวน 11,000 ตัน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้กับจุดรวบรวมผลผลิตในอัตรา 3 บาทกิโลกรัมด้วย

 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงบ่าย นายสินิตย์ และคณะได้เดินทางต่อไปยัง อ.พรหมคีรี และ อ.ลานสกา เพื่อการรับซื้อผลผลิตมังคุดต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง