รีเซต

ภูเก็ต คลายล็อกสถานบริการ เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ

ภูเก็ต คลายล็อกสถานบริการ เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ
ข่าวสด
27 มกราคม 2564 ( 11:43 )
52
ภูเก็ต คลายล็อกสถานบริการ เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ

ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดตามเวลาปกติ ด้าน ผู้ว่าฯ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ-เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว

 

วันที่ 27 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ภูเก็ต ได้ออกคำสั่งที่ 463/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 7) ตามที่ได้มีการประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ลงวันที่ 5 ม.ค.2564 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ.2564

และประกาศใช้ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธ.ค.2563 และ จ.ภูเก็ต ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 328/2564 ลงวันที่ 20 ม.ค.2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 นั้น

 

ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดตามเวลาปกติ ด้าน ผู้ว่าฯ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โดย จ.ภูเก็ต ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ ประกอบกับสถานการณ์ทิศทางการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ จ.ภูเก็ต มีมติร่วมกันในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต จึงเห็นชอบยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 328/2564 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2564 (ฉบับที่ 6) และเห็นชอบให้คงและผ่อนคลายมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 จ.ภูเก็ต แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง โดยมีใจความดังนี้

 

 

1.งดออกใบอนุญาต หรืองดจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย และไพ่ผ่องไทย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กวดขันจับกุมผู้ลักลอบจัดให้มีการเล่นและ ผู้เข้าเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด

 

 

2.ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งฉบับนี้ 2.1 สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด งดเว้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 

2.2 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์อาหาร เปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.3 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน หรือมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ชุมนุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมที่สามารถระบุจำนวนได้ การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง ฯลฯ 2.4 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ตลาด ตลาดนัด และถนนคนเดิน หรือกิจกรรมอื่นในลักษณะเดียวกัน

2.5 การจัดแข่งขันกีฬา โดยให้ผู้จัดกิจกรรมดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด 2.6 สวนสาธารณะ ลานพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 2.7 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า และ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

 

 

3.ประชาชนในทุกพื้นที่ให้มีการตระหนักและใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ D-Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M-Mark Wearing = สวมหน้ากากผ้า , หน้ากากอนามัยเสมอ H-Hand Washing = ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T-Temperature Check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ T-Thaichana = ติดตั้งและสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

 

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า จ.ภูเก็ต ได้เตรียมผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด แต่ยังคุมเข้มในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง 7 จังหวัดตามที่ ศบค. กำหนด นอกจากนั้น ก็ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามที่หน่วยงานภาครัฐแนะนำ ไม่ว่าจะเป็นการโหลดแอพฯ หมอชนะ และการปฏิบัติตัวเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน รวมถึงล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

 

 

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า หลังจากทางจังหวัดมีมาตรการในการผ่อนคลายแล้ว ก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า จ.ภูเก็ต ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้ายังเป็นแบบนี้ก็จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากขึ้น โดยวันนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมมาตรการกระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดเทศกาลอาหารทะเลและกีฬามวลชน การจัดงานหรอยริมเล ซึ่งน่าจะมีการดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ก.พ.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง