พพ.ยกระดับพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานขยายผลสู่ภาคธุรกิจ

พพ.ยกระดับพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานขยายผลสู่ภาคธุรกิจ
TNN ช่อง16
2 กันยายน 2563 ( 14:58 )
49
พพ.ยกระดับพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานขยายผลสู่ภาคธุรกิจ

วันนี้ (2 ก.ย. 63) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ซึ่งการลงนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ โดยใช้มาตรการกำกับดูแลตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ ทั้งด้านการศึกษาวิจัย พัฒนาต้นแบบ สาธิตนำร่อง การสนับสนุนองค์ความรู้กฎหมายพลังงานให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ การพัฒนาระบบตรวจสอบ ตลอดจน การแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงสู่การเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ต่อไปในอนาคต  

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กล่าวว่า   นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับสมาคมวิชาชีพ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่มีความเข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง