รีเซต

จีนบรรลุความก้าวหน้าด้านวิเคราะห์ข้อมูล 'ทางรถไฟเร็วสูง'

จีนบรรลุความก้าวหน้าด้านวิเคราะห์ข้อมูล 'ทางรถไฟเร็วสูง'
Xinhua
10 มกราคม 2567 ( 19:21 )
25
จีนบรรลุความก้าวหน้าด้านวิเคราะห์ข้อมูล 'ทางรถไฟเร็วสูง'
(แฟ้มภาพซินหัว : รถไฟความเร็วสูงขบวนหนึ่งที่สถานีรถไฟถงเหรินใต้ ในเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 9 ม.ค. 2024)

ปักกิ่ง, 10 ม.ค. (ซินหัว) -- วันพุธ (10 ม.ค.) หนังสือพิมพ์ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี (Science and Technology Daily) ของจีน รายงานว่าจีนสร้างความคืบหน้าในด้านการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับรถไฟความเร็วสูง

ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของระบบย่อยต่างๆ อาทิ การยึดเกาะ การเบรก อุณหภูมิเพลาขับ ประตูรถไฟ และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของทางรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการจัดการวงจรอายุการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต การดำเนินงาน และการซ่อมบำรุง

ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้างต้นใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 5จี (5G) รุ่นใหม่และระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างกลไกการประมวลผลและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับข้อมูลบนรถไฟและการเฝ้าติดตามรถไฟความเร็วสูงภาคพื้นดิน

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อติดตามความปลอดภัยระหว่างการดำเนินงานของรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง