รีเซต

การท่าเรือหั่นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า-การให้บริการเรือลากจูง

การท่าเรือหั่นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า-การให้บริการเรือลากจูง
ข่าวสด
13 กรกฎาคม 2563 ( 20:06 )
44
การท่าเรือหั่นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า-การให้บริการเรือลากจูง

 

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท.ได้ ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 1. ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้แก่ ตู้มีสินค้า ขนาด 20 ฟุต ราคา 22 บาท จากเดิม 42 บาท ขนาด 40 ฟุต ราคา 44 บาท จากเดิม 84 บาทขนาดมากกว่า 40 ฟุต ราคา 50 บาท จากเดิม 94 บาท และตู้สินค้าเปล่า ขนาด 20 ฟุต ราคา 13 บาท จากเดิม 25 บาท ขนาด 40 ฟุต ราคา 26 บาท จากเดิม 49 บาท และขนาดมากกว่า 40 ฟุต ราคา 29 บาท จากเดิม 56 บาท

2. ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไป ของท่าเรือกรุงเทพ 679 บาท/ชั่วโมง จากเดิม 1,255 บาท/ชั่มโมง และ ท่าเรือแหลมฉบัง 741 บาท/ชั่วโมง จากเดิม 1,426 บาท/ชั่มโมง

ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 ม.ค. 1 เม.ย. 1 ก.ค. และ 1 ต.ค.ของทุกปี โดยใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 5%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง