‘กรมชลฯ’ พัฒนาคลองเปรมฯ หวังเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ-ลดน้ำเน่าเสีย

‘กรมชลฯ’ พัฒนาคลองเปรมฯ หวังเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ-ลดน้ำเน่าเสีย
มติชน
28 เมษายน 2563 ( 23:00 )
40
‘กรมชลฯ’ พัฒนาคลองเปรมฯ หวังเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ-ลดน้ำเน่าเสีย

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคลองให้ดีขึ้น สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทาน จะรับผิดชอบดูแลคลองเปรมประชากร ตั้งแต่ช่วงต้นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงช่วงตัดคลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ส่วนที่เหลือกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล

 

สำหรับ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากร ที่กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การขุดลอกคลองเปรมประชากรระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร พร้อมรื้อย้ายสะพานไม้และสิ่งกีดขวาง การติดตั้งตะแกรงพร้อมเครื่องคราดขยะบริเวณประตูระบายน้ำ (ปตร.)เปรมใต้รังสิต นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 อาทิ ปตร.กึ่งถาวรคลองพทุรา 1 และ 2 ปตร.กึ่งถาวรคลองเชียงรากน้อย เป็นต้น

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนงานที่อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในคลองเปรมประชากร ประกอบไปด้วยการก่อสร้างสะพานในเขตคลองเปรมประชากรช่วงตั้งแต่คลองรังสิตฯ-สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน พร้อมก่อสร้างปตร.กึ่งถาวรคลองบางสิงห์และปตร.กึ่งถาวรคลองบางหลวง และงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปตร.เปรมใต้รังสิต

 

อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเปรมประชากรในช่วงฤดูฝนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาอุทกภัยบริเวณริมคลองเปรมฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองเปรมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง