เช็กเลย ทำอะไรได้บ้าง! สรุปมาตรการผ่อนคลายควบคุมโควิด-19 ทั้ง 77 จังหวัด

เช็กเลย ทำอะไรได้บ้าง! สรุปมาตรการผ่อนคลายควบคุมโควิด-19 ทั้ง 77 จังหวัด
มติชน
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:15 )
96
เช็กเลย ทำอะไรได้บ้าง! สรุปมาตรการผ่อนคลายควบคุมโควิด-19 ทั้ง 77 จังหวัด

จากกรณีที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ที่ 3 /2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

อ่านข่าว
– ราชกิจจาฯ เผยแผ่คำสั่งศบค.ประกาศ 76 จังหวัด พื้นที่“ควบคุม-เฝ้าระวังสูง-เฝ้าระวัง”
– เปิดเงื่อนไข ศบค.ผ่อนคลาย กทม.-นั่งดื่มในร้านได้ เข้มเว้นระยะห่าง ห้ามดื่ม-ใช้ช้อนร่วมกัน

 

ทั้งนี้ มติชน ได้จัดทำกราฟิกสรุปมาตรการผ่อนคลายทั้ง 77 จังหวัด ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง