รีเซต

จีนเผยแนวปฏิบัติหนุนอนุรักษ์ 'น้ำ-ดิน' มุ่งสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศยุคใหม่

จีนเผยแนวปฏิบัติหนุนอนุรักษ์ 'น้ำ-ดิน' มุ่งสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศยุคใหม่
Xinhua
4 มกราคม 2566 ( 20:23 )
46
จีนเผยแนวปฏิบัติหนุนอนุรักษ์ 'น้ำ-ดิน' มุ่งสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศยุคใหม่

ปักกิ่ง, 4 ม.ค. (ซินหัว) -- สำนักงานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีน ร่วมเผยแพร่แนวปฏิบัติเสริมสร้างการอนุรักษ์น้ำและดินเพื่อส่งเสริมการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศในยุคใหม่ พร้อมชี้แจงรายละเอียดเป้าหมายการเสริมสร้างการอนุรักษ์น้ำและดิน ภายในปี 2025 และ 2035

 

ภายในปี 2025 จีนจะมุ่งปรับปรุงกลไกและระบบเชิงสถาบันเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และควบคุมการชะล้างพังทลายของดินอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในภูมิภาคสำคัญ โดยร้อยละ 73 ของเขตแดนจีนจะต้องปราศจากการชะล้างพังทลายของดินภายในช่วงเวลาดังกล่าวภายในปี 2035 จีนจะก่อตั้งระบบอนุรักษ์น้ำและดินอย่างเป็นระบบ ผสานกลมกลืน และมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าควบคุมการชะล้างพังทลายของดินอันเกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างเต็มกำลัง จัดการดูแลการชะล้างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่สำคัญอย่างครอบคลุม โดยพื้นที่ที่ปราศจากการชะล้างพังทลายของดินควรครองสัดส่วนร้อยละ 75 ของเขตแดนทั้งหมด ภายในช่วงเวลานี้นอกจากนั้น แนวปฏิบัติยังเน้นย้ำถึงความพยายามป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินจากแหล่งทรัพยากรต้นทาง ยกระดับการอนุรักษ์และฟื้นฟูในภูมิภาคสำคัญ ตลอดจนเพิ่มการควบคุมดูแลการชะล้างพังทลายของดินอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง