รีเซต

ชูเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี เป็นต้นแบบพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ให้พื้นที่

ชูเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี เป็นต้นแบบพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ให้พื้นที่
TNN ช่อง16
11 มีนาคม 2565 ( 15:33 )
63
ชูเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี เป็นต้นแบบพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ให้พื้นที่
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะประกอบด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ 
ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปการนำเสนอจากคณะผู้บริหารการดำเนินงานของสำนักพัฒนาพิงคนคร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีว่า เป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ สามารถผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหาร หวังให้เป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น น่าค้นหาระดับโลก เป็น Theme Park ที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ และมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่สร้างความสุขแก่ประชาชน เป็นการจุดประกายแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอีกหลายพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยศักยภาพของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีความแตกต่างจากสวนสัตว์อื่น และมีความชัดเจนในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชน รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ พร้อมผลักดันก้าวสู่การเป็นองค์การมหาชน เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญรุ่งเรือง สร้างรายได้ให้กับประเทศ ขอให้ผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมพัฒนาแผนการการท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และขอให้นำแผนไปปฎิบัติขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งขอให้นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความน่าสนใจ สร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น


โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกิจกรรมใหม่ที่ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมต้อนรับตลอดทั้งปี โดย มีไฮไลท์เป็นการแสดง Tiger Story รับปีขาล (ปีเสือ) 2565 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจจัดเตรียมมาต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาทิ กิจกรรมการแสดงน้ำพุดนตรีขนาดใหญ่ กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวโลกเสมือน VR (Virtual Reality) กิจกรรม Cowboy Show การแสดงเชิงความรู้วิถีชีวิตคาวบอย กิจกรรม Rapter Flying แหล่งเรียนรู้และศึกษานกนักล่าสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึง การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการแห่ขบวนสัตว์อีกมากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง