รีเซต

วันหยุด 2567 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดพิเศษ มีกี่วัน-ตรงกับวันไหนบ้าง

วันหยุด 2567 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดพิเศษ มีกี่วัน-ตรงกับวันไหนบ้าง
TNN ช่อง16
29 พฤศจิกายน 2566 ( 17:21 )
167
วันหยุด 2567 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดพิเศษ มีกี่วัน-ตรงกับวันไหนบ้าง

วันหยุด 2567 อัปเดตล่าสุด วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ แต่ละเดือนมีกี่วันและตรงกับวันไหนบ้าง


ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี 2566 จากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 และกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567


ทั้งนี้ ครม.เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 จำนวน 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2567 


TNN ONLINE ได้รวบรวม วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตลอดปี 2567 มาไว้ให้แล้ว แต่ละเดือนมีกี่วันและตรงกับวันไหนบ้าง ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

 

วันหยุดราชการ 2567 


เดือนมกราคม 2567 

- วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่


เดือนกุมภาพันธ์ 2567

- วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)


เดือนเมษายน 2567

- วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันจักรี

- วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

- วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

- วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

- วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์


เดือนพฤษภาคม 2567

- วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล

- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา


เดือนมิถุนายน 2567

- วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


เดือนกรกฎาคม 2567

- วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา

- วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เดือนสิงหาคม 2567

- วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


เดือนตุลาคม 2567

- วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันนวมินทรมหาราช

- วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช


เดือนธันวาคม 2567

- วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

- วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ

- วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

- วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี


หมายเหตุ: ข้อมูลของวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางการ


วันหยุดธนาคารตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ


ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2567 หรือ วันหยุดธนาคาร 2567 


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และเพิ่มวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น


ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566


วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีดังนี้


เดือนมกราคม 2567 

- วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่


เดือนกุมภาพันธ์ 2567

- วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)


เดือนเมษายน 2567

- วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)

- วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

- วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)


เดือนพฤษภาคม 2567

- วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ

- วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)

- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา


เดือนมิถุนายน 2567

- วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


เดือนกรกฎาคม 2567

- วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)

- วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)


เดือนสิงหาคม 2567

- วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


เดือนตุลาคม 2567

- วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันนวมินทรมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)

- วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช


เดือนธันวาคม 2567

- วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

- วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ

- วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี


สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์


สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ?และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์


หมายเหตุ

การยกเลิกวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

1. ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (1 กรกฎาคม) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

2. ยกเลิกวันหยุดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชีประจำปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1 เมษายน) ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพจาก getty images

ข่าวที่เกี่ยวข้อง