รีเซต

กองทัพอากาศขออภัย ปชช. ปิดพื้นที่ฝึกบิน 'ดอนเมือง' รวม 3 วัน ยันแจ้งผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าแล้ว

กองทัพอากาศขออภัย ปชช. ปิดพื้นที่ฝึกบิน 'ดอนเมือง' รวม 3 วัน ยันแจ้งผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าแล้ว
มติชน
27 กันยายน 2565 ( 13:10 )
18
กองทัพอากาศขออภัย ปชช. ปิดพื้นที่ฝึกบิน 'ดอนเมือง' รวม 3 วัน ยันแจ้งผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าแล้ว

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวถึงกรณีกองทัพอากาศซ้อมบิน ทำให้เครื่องบินพาณิชย์ดีเลย์สนามบินดอนเมืองว่า กองทัพอากาศจะทำการบินเพียง 3 วัน ซึ่งเป็นการวางแผนการบินน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือวันที่ 23, 27 และ 30 กันยายน 2565 ห้วงเวลา 13.45-14.45 น. ตามห้วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะใช้เวลาแต่ละวันไม่นาน และได้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยเฉพาะสายการบินที่ใช้งานสนามบินร่วมกัน ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะทำการบินเพื่อหารูปแบบ ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการบินวันแรกนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการบินในวันที่ 2 และวันที่ 3 ต่อไป โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและเกิดผลกระทบกับการบินพาณิชย์ และพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด

พล.อ.ต.ประภาสกล่าวว่า สนามบินดอนเมืองมี 2 ทางวิ่ง (Runway) คือสำหรับการบินพาณิชย์ และส่วนของกองทัพอากาศ ตลอดทั้งปีกองทัพอากาศอะลุ้มอล่วยให้การบินพาณิชย์ใช้งานเป็นหลักอยู่แล้ว เพื่อบรรเทาความคับคั่งของการจราจรทางอากาศเสมอมา ซึ่งกองทัพอากาศจะขอใช้ทางวิ่งแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น และใช้เวลาบินไม่นาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับพี่น้องประชาชน จึงขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในประเด็นการบินของกองทัพอากาศที่ต้องใช้งานสนามบินร่วมด้วยเช่นกัน

โฆษกกองทัพอากาศกล่าวว่า กองทัพอากาศขอยืนยันว่า การฝึกบินดังกล่าวมีการเตรียมการมาล่วงหน้า และแจ้งเตือนหน่วยเกี่ยวข้องต่างๆ ก่อนหน้านี้แล้ว มีการออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM : Notice to Airmen) เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการบินในพื้นที่เหนือสนามบินดอนเมืองและโดยรอบ ตลอดจนการประสานอย่างใกล้ชิดกับสายการบินพาณิชย์ เพื่อให้บริหารจัดการห้วงเวลาการบินได้อย่างเหมาะสม โดยจะใช้เวลาฝึกบินให้น้อยที่สุด คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดในห้วงเวลาดังกล่าว

“ภายใต้ข้อจำกัดในการปฏิบัติภารกิจสนามบินดอนเมืองซึ่งมีทางวิ่ง หรือ Runway อยู่ทั้ง 2 ฝั่งนั้น ระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศบริหารการใช้งานสนามบิน ภายใต้ภารกิจการบินลำเลียงเพื่อช่วยเหลือประชาชนและการฝึกด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานของสายการบินพาณิชย์ รวมทั้งในห้วงเวลาที่มีความจำเป็นจะต้องทำการใช้ห้วงอากาศโดยรอบทุกครั้งจะมีการวางแผนล่วงหน้า และประสานงานแจ้งหน่วยเกี่ยวข้องตลอดมา เช่น การบินแสดงในห้วงวันเด็กแห่งชาติ การบินในพิธีสำคัญของประเทศ ตลอดจนการบินสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปิดห้วงเวลาในแต่ละครั้งคำนึงถึงความปลอดภัยด้านนิรภัยการบินตามหลักมาตรฐานสากล

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองทัพอากาศต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชน และจะพิจารณาการปรับห้วงเวลาการฝึก ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เกิดความกระชับและรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป” โฆษก ทอ.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง