รีเซต

ต้าเหลียนแกะรอยโควิด-19 พบเรือสินค้ารัสเซียแพร่สายพันธุ์ต่างถิ่น

ต้าเหลียนแกะรอยโควิด-19 พบเรือสินค้ารัสเซียแพร่สายพันธุ์ต่างถิ่น
Xinhua
4 มกราคม 2564 ( 17:35 )
94
ต้าเหลียนแกะรอยโควิด-19 พบเรือสินค้ารัสเซียแพร่สายพันธุ์ต่างถิ่น

ต้าเหลียน, 4 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (3 ม.ค.) จ้าวเหลียน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการสุขภาพนครต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบแหล่งต้นตอการระบาดล่าสุดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในท้องถิ่นเมืองท่าต้าเหลียนมาจากอาหารแช่แข็งนำเข้า

 

จ้าวแถลงข่าวว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ตรวจพบเมื่อไม่นานนี้มีความเกี่ยวข้องกับคนงานท่าเรือ 5 คน ซึ่งติดเชื้อจากการขนถ่ายสินค้าเทกองลงจากเรือสินค้ารัสเซียที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสฯ โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระดับเมือง มณฑล และประเทศ ดำเนินการตรวจสอบลำดับพันธุกรรมทั้งหมดของเชื้อไวรัสฯ จากตัวอย่างของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผล ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ รวมถึงสภาพแวดล้อมและสินค้าที่เกี่ยวข้องผลการตรวจสอบลำดับพันธุกรรมดังกล่าวชี้ว่าเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ที่ระบาดล่าสุดไม่เหมือนกับสายพันธุ์ที่พบในท้องถิ่นและพื้นที่อื่นๆ ของจีนก่อนหน้านี้ จึงตัดข้อสันนิษฐานว่ามีการระบาดในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทว่าเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ดังกล่าวคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ที่พบในผลิตภัณฑ์แช่แข็งนำเข้าและสายพันธุ์ที่ระบาดในรัสเซียช่วงเดือนพฤศจิกายน 2020 อย่างมากอนึ่ง ทางการสาธารณสุขท้องถิ่นได้ยืนยันแหล่งแพร่เชื้อ 75 จุดแล้ว และกำลังแกะรอยแหล่งแพร่เชื้อใหม่อีก 3 จุดการระบาดล่าสุดในต้าเหลียนเกิดขึ้นหลังจากตรวจพบผู้เข้ารับการทดสอบกรดนิวคลีอิกตามกำหนดการมีตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวกหลายราย รวมถึงหลังจากดำเนินการคัดกรองผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดผู้ป่วยและผู้พักอาศัยทั้งหมดในพื้นที่จับตา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง